Previous slide
Next slide

Misiune

Societatea civilă de avocaţi MUREŞAN MITITEAN CLEJA asigură clienţilor ei, persoane juridice sau fizice, române şi străine, servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică într-un larg spectru de ramuri de drept, inclusiv speciale sau de nişă, pentru a le conferi un nivel înalt de siguranţă juridică.

În acest sens, MMC depune, prin avocaţii ei, toate diligenţele ca drepturile şi interesele clienţilor să fie protejate la cel mai bun nivel, prin depistarea, documentarea şi neutralizarea riscurilor juridice, prin prevenirea declanşării litigiilor şi evitarea producerii prejudiciilor şi, dacă acestea totuşi intervin, prin maximizarea şanselor de câştigare a proceselor şi de recuperare respectiv limitare a daunelor.

MMC este o societate de avocatură tânără, dar formată din avocaţi cu multă experienţă, ce au activat în trecut în calitate de avocaţi colaboratori sau cabinete individuale avocaţiale în conlucrare cu alte structuri, inclusiv cu una din cele mai mari societăţi de avocatură activă în zona Clujului, având astfel oportunitatea să rezolve de-a lungul anilor probleme juridice foarte diverse şi adesea de nivel înalt de complexitate, atipicitate şi valoare.
MMC doreşte să îşi poată desfăşura activitatea profesională într-o lume mai bună şi, în acest sens, să se producă o orientare a evoluţiei sociale, politice şi economice în această direcţie, a legalităţii şi echităţii la nivel internaţional şi naţional, a prevalenţei forţei dreptului asupra dreptului forţei şi respectului şi cooperării loiale asupra confruntării, dând prioritate prevenirii şi rezolvării amiabile a conflictelor şi adoptării unor soluţii echitabile, atât la nivel individual al relaţiilor între persoane fizice şi juridice private, cât şi la nivel de relaţii politice şi economice interestatale.
MMC se bazează în activitatea ei şi în relaţiile cu Clienţii, precum şi cu personalul ei, cu furnizorii, cu autorităţile şi cu alte entităţi, pe principiile generale ale legalităţii, principialităţii, loialităţii, dedicării, încrederii şi respectului reciproc, comunicativităţii, promptitudinii, onestităţii, eticităţii, echităţii, confidenţialităţii, compentenţei şi independenţei profesionale, inovativităţii, responsabilităţii, non-partizanatului politic, ideologic sau religios, proactivităţii şi preventivităţii, temeiniciei, eficacităţii, eficienţei, rigurozităţii, trasabilităţii, stabilităţii în timp şi sustenabilităţii.
MMC abordează fiecare client şi fiecare dosar cu maximă seriozitate, considerând că trebuie să înţeleagă în profunzime tot contextul, pentru a putea acorda servicii în mod eficace şi eficient, ţinând cont de ansamblul de interese ale Clientului, inclusiv indirecte sau pe termen lung, astfel ca, dincolo de soluţionarea cât mai favorabilă a problemei juridice pentru care Clientul s-a adresat MMC, eventuale alte efecte negative sau riscuri pentru Client, chiar nebănuite iniţial de acesta, să fie evitate sau diminuate sau cel puţin cunoscute şi asumate în cunoştinţă de cauză.

Știri și opinii recente

Abonare la Noutăți

Pentru semnalarea automată a știrilor, opiniilor și articolelor publicate site-ul nostru.