Valori

MMC se bazează în activitatea ei şi în relaţiile cu Clienţii, precum şi cu personalul ei, cu furnizorii, cu autorităţile şi cu alte entităţi, pe principiile generale ale legalităţii, principialităţii, loialităţii, dedicării, încrederii şi respectului reciproc, comunicativităţii, promptitudinii, onestităţii, eticităţii, echităţii, confidenţialităţii, compentenţei şi independenţei profesionale, inovativităţii, responsabilităţii, non-partizanatului politic, ideologic sau religios, proactivităţii şi preventivităţii, temeiniciei, eficacităţii, eficienţei, rigurozităţii, trasabilităţii, stabilităţii în timp şi sustenabilităţii.

Aceste valori sunt interpretate şi aplicate prin prisma misiunii şi viziunii MMC şi a regulilor legale şi contractuale care guvernează relaţiile MMC ca formă de exercitare a profesiei de avocat cu clienţii, cu alte forme de exercitare a profesiei de avocat, cu instanţele judecătoreşti sau arbitrale, cu experţii, mediatorii, notarii publici, executorii judecătoreşti, cu diverse autorităţi publice şi cu alte entităţi.

În acest sens, conform prevederilor Legii 51 / 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, a Statutului din 2011 al profesiei de avocat (aprobat prin Hotărârea UNBR 64 / 2011), a Codului Deontologic al Avocatului Român (aprobat prin Hotărârea UNBR 268 / 2017), drepturile şi interesele legitime ale clientului şi prin urmare apărarea şi promovarea acestora sunt valori de bază pentru MMC în activitatea ei profesională.