Viziune

MMC doreşte să îşi poată desfăşura activitatea profesională într-o lume mai bună şi, în acest sens, să se producă o orientare a evoluţiei sociale, politice şi economice în această direcţie, a legalităţii şi echităţii la nivel internaţional şi naţional, a prevalenţei forţei dreptului asupra dreptului forţei şi respectului şi cooperării loiale asupra confruntării, dând prioritate prevenirii şi rezolvării amiabile a conflictelor şi adoptării unor soluţii echitabile, atât la nivel individual al relaţiilor între persoane fizice şi juridice private, cât şi la nivel de relaţii politice şi economice interstatale.

MMC vrea să funcţioneze într-o Românie caracterizabilă ca stat de drept, cu un sistem legislativ, administrativ şi judiciar coerent, predictibil, performant şi corect, cu un mediu economic stabil şi prosper şi un mediu social echitabil şi incluziv, cu cetăţeni mai educaţi şi informaţi, proactivi şi responsabili, formând o societate ataşată valorilor democratice şi cu respect pentru patrimoniul naţional şi universal cultural şi natural, pentru demnitatea şi drepturile omului, pentru creativitate, proprietate, libertate, diversitate şi legalitate, ca premise ale unei dezvoltări sustenabile.

MMC contribuie, inclusiv voluntar şi proactiv, în nume propriu, la determinarea schimbărilor necesare pentru a îndrepta lumea în direcţia unei dezvoltări durabile. În acest sens, MMC se implică, transparent, principial şi legitim, şi în problemele breslei avocaţiale, în cele ale comunităţii locale, în informarea şi educarea juridică a cetăţenilor şi structurilor societăţii civile organizate, în influenţarea politicilor publice şi în militarea pentru îmbunătăţirea conţinutului şi aplicării legislaţiei.

MMC îşi propune să se dezvolte în timp ca un actor tot mai important şi respectat pe piaţa locală şi regională a avocaturii şi ca partener relevant pentru alte forme de exercitare a profesiei de avocat şi a altor profesii liberale şi pentru instituţii şi organizaţii publice şi private cu atribuţii sau preocupări de profil. MMC pune la baza relaţiilor cu avocaţii ei viziunea unei relaţii pe termen lung, bazate pe competenţă, dedicare şi loialitate. Cu clienţii săi, MMC îşi propune stabilirea de relaţii contractuale de regulă pe termen lung şi un parteneriat constant pentru cât mai mulţi dintre aceştia, pentru a putea oferi predominant diagnoză preventivă şi consultanţă şi cât mai rar asistare şi reprezentare în litigii.