Drept urbanistic şi imobiliar

Obţinerea certificatelor de urbanism şi a avizelor ce stau la baza acestora, a autorizaţiilor de demolare şi de construire, a altor autorizaţii, a adoptării sau modificării planurilor urbanistice, respectiv prevenirea adoptării / emiterii lor şi revocarea / anularea lor şi a consecinţelor lor când au fost emise ilegal. MMC acordă de asemenea consultanţă, asistanţă şi reprezentare pe tema planurilor de extindere şi gestiune a reţelelor de utilităţi, pentru vânzările, comodatele şi închirierile de imobile de tip teren sau clădire în scop locativ, comercial sau de altă natură şi constituire de dezmembrămite ale dreptului de proprietate, precum şi pentru activităţi şi subdomenii conexe.