Dreptul consumului şi contractelor civile

Consultanţă, asistare şi reprezentare a consumatorului în relaţia cu furnizorul profesionist de bunuri sau servicii, în cadrul procedurilor amiabile, administrative sau judecătoreşti. după caz, de soluţionare a unei dispute ce intră sub incidenţa legislaţiei privind protecţia consumatorului, inclusiv în materii specifice precum cele privind clauze abuzive, creditele de consum, comerţul electronic, regimul comercializării produselor alimentare etc. În domeniul contractelor civile, avocaţii MMC se ocupă de practic întreg spectrul de contracte pe care le încheie persoanele fizice în sfera civilă, inclusiv de încetarea acestora sau obţinerea silită a executării obligaţiilor stipulate contractual sau judiciar sau executarea prin echivalent şi obţinerea de penalităţi.