Dreptul funcţiei publice

Consultanţă, asistare şi reprezentare în proceduri administrative şi în instanţă în probleme de numiri şi revocări în posturi de funcţionar public sau demnitar, precum şi legat de drepturile salariale sau materiale de altă natură ale Clientului. Avocaţii MMC au experienţă inclusiv pentru situaţii speciale precum cadre militare, personal civil asimilat cadrelor militare, funcţionari publici cu statut special, cadre didactice din învățământul superior asimilate procesual funcționarilor publici și alte asemenea.