Garantarea şi recuperarea creanţelor

Consultanţă, asistare şi reprezentare în constituirea, înscrierea în mijloacele oficiale de publicitate (Cartea Funciară, RNPM fost AEGRM etc.) şi executarea garanţiilor reale imobiliare şi mobiliare, a garanţiilor personale (fidejusiune), inclusiv asistarea în procedurile de executare silită, respectiv apărarea contra acestora dacă sunt nelegitime. MMC asigură servicii juridice şi pentru recuperarea creanţelor negarantate şi se implică în problematica de colectare prin mijloace juridice a debitelor inclusiv în cazul debitorilor bugetari sau când executările silite trebuie efectuate în străinătate sau au alte caractere atipice.