Modificarea legislaţiei

Avocaţii MMC au experienţă în redactarea, la solicitarea Clienţilor, de proiecte de lege, de hotărâre de guvern, de ordine ministeriale şi de hotărâri de consiliu judeţean şi de consiliu local, inclusiv a expunerilor de motive respectiv notelor de fundamentare şi documentaţiilor suport, precum şi în activităţi de lobby şi adovocacy pentru promovarea adoptării acestor proiecte sau a unora de modificare a actelor normative existente. În acest sens, avocaţii MMC au contact regulat cu multe autorităţi publice centrale şi locale şi o amplă expertiză pe probleme de consultare şi participare publică, inclusiv de aplicare a Legii 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Legii 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, deţinţând şi premiera naţională în domeniul anulării judecătoreşti a unui act normativ pe baza Legii 52 / 2003.