Protecţia datelor personale / GDPR

Evaluarea, organizarea și controlarea aplicării Regulamentului UE 679 / 2016 (GDPR) , a ghidurilor WP29/EDPB și a legislației primare și secundare naționale (legi, actele emise de ANSPDCP), activități de DPO (data protection officer) pe baza personalului MMC calificat ca DPO, asistare și reprezentare în dispute și litigii privind protecția datelor cu caracter personal, evaluarea și revizuirea clauzelor contractuale legate de prevenirea prelucrării nelegale a datelor cu caracter personal, implementare GDPR la nivel de grup, inclusiv internațional, de exemplu prin redactarea de reguli corporatiste obligatorii (BCR) și obținerea avizării lor la nivel UE (de către EDPB).