Contencios administrativ

Procedura prealabilă şi contestarea judiciară a refuzului expres sau tacit al unei autorităţi publice sau unei entităţi asimilate de a emite un act administrativ individual sau normativ, contestarea emiterii sau conţinutului unui act administrativ normativ sau individual, inclusiv şi în special autorizaţii de construire, planuri urbanistice, autorizaţii de funcţionare, avize, acorduri şi autorizaţii de mediu, contracte de concesiune şi alte contracte administrative.