Drept fiscal şi contencios fiscal

Consultanţă în domeniul dreptului fiscal român şi UE şi a convenţiilor de evitare a dublei impuneri (CEDI), în special legat de impozitul pe profit, cel pe veniturile microintreprinderilor, TVA, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii ale salariaţilor şi cele cu reţinere la sursă, impozite şi taxe locale, deductibilităţi, riscuri de recalificare, preţuri de transfer. MMC acordă consultanţă şi pentru proceduri şi probleme fiscale de tip evidenţe, raportări, inspecţii, pentru contestarea administrativă a deciziilor de impunere şi alte acte administrative fiscale, pentru plângeri contra deciziilor de impunere şi altor măsuri procesuale fiscale, contra măsurilor asiguratorii şi a celor de executare silită.