Precizări generale

MMC lucrează în mod organizat şi profesionist, cu asigurarea trasabilităţii şi justificării obiective a tuturor actelor şi deciziilor ei, atât faţă de Client, cât şi faţă de personalul propriu, de furnizori, autorităţi publice şi alte entităţi. În acest sens, MMC oferă şi pretinde rigurozitate, claritate şi detaliere adecvată în ceea ce priveşte redactarea contractelor de asistenţă juridică, corespondenţei cu Clientul şi documentelor justificative financiar-contabile sau doveditoare a activităţilor realizate. Regula este consemnarea scrisă a tuturor informaţiilor şi deciziilor importante, cele verbale fiind rezumate sau / şi confirmate scris ulterior în scop probatoriu