Carmen-Nicoleta Neamț

Carmen-Nicoleta Neamț este avocat definitiv, înscris în tabloul Baroului Cluj. Este avocat titular al cabinetului individual cu denumirea „NEAMȚ CARMEN – CABINET DE AVOCAT”, formă de exercitare a profesiei care se află în raport de conlucrare profesională cu „MUREȘAN, MITITEAN, CLEJA – SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI”. Cunoaște limba engleză.

Abordează preponderent probleme din domeniul dreptului fiscal, dreptului administrativ, dreptului civil, dreptului comercial, dreptului familiei, dreptului comunitar, dreptului proprietății intelectuale, dreptului muncii și securității sociale dar și aspecte aparținând altor ramuri de drept, prin activități de consultanță juridică, redactare de cereri și acte juridice, asistență și reprezentare a persoanelor fizice și juridice în proceduri necontencioase și contencioase.

Este licențiată a Facultății de Drept din cadrul Universității din București. A mai absolvit cursuri postuniversitare de perfecționare în specializarea drept civil-drept comercial la Facultatea de Drept, Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca precum și cursuri postuniversitare de perfecționare în specializarea drept comunitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București.

Activitatea sa profesională pe tărâm juridic se desfășoară de peste 20 de ani.

Poate fi contactată pe coordonatele MMC sau, în mod direct, la: