Paul Dragomir

Paul Dragomir este avocat definitiv, titular al cabinetului individual de avocatură „Paul Dragomir”, formă de exercitare a profesiei care se află în raport de conlucrare profesională cu „MUREȘAN, MITITEAN, CLEJA – SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI”. Cunoaște limba engleză.

Activează în sfera litigiilor și consultanței și are experiență în principal în domenii precum: dreptul familiei, drept civil și comercial, drept penal, contencios administrativ și fiscal, dreptul muncii, drept funciar și imobiliar, drept contravențional, dreptul străinilor.

Este licențiat în drept și a absolvit diverse formări specifice. Înainte de 2009, când a devenit avocat, a dobândit o experiență vastă în sectorul business și în sectorul public, în calitate de consilier juridic, administrator de firmă și inspector.

Poate fi contactat pe coordonatele MMC sau, în mod direct, la: