Litigii

În sfera procesuală şi pre-procesuală, MMC asigură asistarea şi reprezentarea Clienţilor în proceduri interne contencioase sau pre-contencioase ale acestora, de tipul controalelor şi anchetelor ierarhice sau cercetărilor disciplinare, precum şi în litigii în faţa organelor jurisdicţionale şi instanţelor judecătoreşti de orice tip şi orice grad din România, precum şi în faţa tribunalelor arbitrale, a Curţii Constituţionale, a Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE). Serviciile includ stabilirea de strategii procesuale, obţinere de documente, prezentarea la termenele de judecată, demersuri de punere în aplicare a deciziilor administrativ-jurisdicţionale şi hotărârilor judecătoreşti sau arbitrale, cum ar fi înscrierile sau radierile în Cartea Funciară sau în alte evidenţe şi registre oficiale sau demersurile de executare silită.

În contextul de litigiu, MMC oferă servicii de redactarea, revizuirea şi analiza juridică pentru orice înscrisuri pre-procesuale sau procesuale, ca de exemplu somaţii, notificări de punere în întârziere, contestaţii şi alte plângeri prealabile, cereri de chemare în judecată de orice tip inclusiv plângeri contravenţionale şi penale, întâmpinări şi răspunsuri la întâmpinare, excepţii, cereri de amânare sau suspendare, repunere pe rol, de recuzare sau strămutare, note de şedinţă, interogatorii şi răspunsuri la interogatoriu, cereri în probaţiune, cereri reconvenţionale, tranzacţii, concluzii scrise, obiecţiuni la expertize, cereri de reexaminare a amenzilor judiciare, de ajutor public judiciar, de completare sau lămurire, de comunicare şi definitivare, de apel, recurs, revizuire şi contestaţii în anulare, cerere de sesizare a CJUE sau a altor organisme internaționale.