Toți comercianții trebuie să ofere posibilitatea de a plăti fără numerar

În Monitorul Oficial nr. 1144 din data de 19 decembrie 2023 s-a publicat Legea nr. 406/2023  pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii incluziunii financiare.

Prin care se introduce o prevedere nouă în Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar prin care se reglementează că beneficiarii de plăți de natură salarială plătite de angajator, pensii, indemnizații și alocații de asistență socială plătite de la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sau de la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor și municipiului București au dreptul să primească sumele cuvenite în numerar sau prin mijloace de plată fără numerar.

De asemenea, se prevede că  persoanele fizice sau juridice, prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a asigura implementarea și de a accepta cel puțin un instrument de plată fără numerar.

Conform dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 265/2022, registrul comerţului este serviciul public de interes general prin care se asigură înregistrarea şi publicitatea profesioniştilor persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, înmatricularea şi publicitatea profesioniştilor societăţi, societăţi europene, societăţi cooperative, societăţi cooperative europene, organizaţii cooperatiste de credit, grupuri de interes economic şi grupuri europene de interes economic, cu sediul principal în România, înregistrarea şi publicitatea sucursalelor acestora, precum şi a sucursalelor persoanelor juridice enumerate cu sediul principal în străinătate.

Legea nr. 406/2023 poate fi consultată aici.

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: