Incertitudini privind revizuirea legislației ONG

Legislația ONG în vigoare în România este destul de veche (anul 2000) și cu multe prevederi neclare sau nefavorabile asociațiilor, fundațiilor și federațiilor, impunând formalități excesive și nejustificate și la înființare și mai ales la modificări ale listei de membri, componenței organelor de administrare și control și unor reguli statutare, pe când sub alte aspecte, reglementările au rămas absente sau echivoce, generând o practică total neunitară, fiecare judecătorie având alte interpretări și cerințe…. Asta deși ONG-urile au tot cerut în ultimele două decenii modificări și completări la legislația ONG și s-au și făcut foarte multe, dar puține au fost pozitive și de substanță, majoritatea au fost mai degrabă la aspectele neesențiale sau au fost măsuri mai puțin favorabile ca cele anterioare.

În 2023, după ani de discuții între ONG-uri și Ministerul Justiției, acesta a acceptat să promoveze un proiect de lege care rezolvă sau atenuează un procent important dintre principalele neajunsuri ale OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, probabil și în contextul eforturilor României de aderare la OECD, în cadrul cărora se identificase ca factor negativ în ceea ce privește eligibilitatea României și legislația nefavorabilă sectorului ONG și barierele administrative și legislative puse în calea dezvoltării normale a societății civile.

Astfel, după multe discuții finalizate cu o conferință de profil la București în 30 octombrie 2023, la care a participat și MMC (care a fost implicată în elaborarea propunerilor ce au stat la baza proiectului de lege), și unde s-a discutat o formă finală de proiect de lege care să se bucure de susținerea sectorului ONG, chiar dacă era un compromis (fiind identificate și propuneri care, deși erau necesare și bine justificate, s-a conturat că aveau puține șanse să fie acceptate de Guvern sau Parlament, și deci au fost eliminate din proiect), un secretar de stat din Ministerul Justiției a promis că proiectul în forma respectivă va fi asumat de Guvern și promovat ca proiect de lege în cel mai scurt timp.

Deși a existat un scepticism serios în rândul ONG participante la conferința din 30 octombrie, pentru că se primiseră în ultimele două decenii nenumărate promisiuni de acest tip, în 2 noiembrie 2023 Guvernul a adoptat prin HG E206/2023 proiectul de lege în forma discutată în 30.10.2023 și l-a depus la Senat în 3 noiembrie 2023.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul în 1 noiembrie 2023, observând că Guvernul operase majoritatea recomandărilor făcute anterior de Consiliul Legislativ față de varianta anterioară de proiect, datând din septembrie 2023, și remarcă faptul că proiectul tinde să modifice peste jumătate din actualele prevederi ale OG 26/2000, deci conform normelor de tehnică legislativă ar fi trebuit să fie o lege nouă care să înlocuiască actuala OG 26/2000, nu să fie prezentat ca un act modificator al acesteia. Consiliul Economic și Social avizase o formă anterioară, în vara anului 2023, și la Parlament s-a depus acel aviz.

La Senat, proiectul de lege a primit numărul L610 și a fost trimis în 6 noiembrie 2023 de Biroul Permanent al Senatului la o comisie pentru raport și la alte cinci comisii pentru aviz, dintre care patru au trimis avizul lor favorabil în perioada 13-16 noiembrie 2023, și o comisie nu a transmis nici un aviz. Comisia juridică a depus raportul ei, favorabil fără amendamente, în 22 noiembrie, și în 27 noiembrie plenul Senatului a decis retrimiterea la comisia sesizată în fond, pentru un raport suplimentar. Comisia a emis în 29 noiembrie un raport suplimentar prin care a propus un amendament minor, iar în 4 decembrie plenul Senatului a adoptat proiectul de lege, cu o largă majoritate (73 voturi pentru, 13 abțineri, zero contra) și a fost trimis la Camera Deputaților, care este „cameră decizională”.

La Camera Deputaților a fost înregistrat în 5 decembrie, iar în 11 decembrie 2023, cu nr. PL-x nr. 763/2023 a fost repartizat de Biroul Permanent la o comisie pentru raport și la alte cinci comisii pentru aviz, cu termen 20 decembrie 2023.

Până în acel moment se părea că promisiunea politică de adoptare a legii până la finalul anului se va îndeplini, și ar fi fost o compensare morală pentru ONG-uri pentru înrăutățirea, în privința intereselor lor, a legislației fiscale, care e redus masiv posibilitățile de a primi sponsorizări sau redirecționări de 3,5% din impozitul pe venit. Însă se pare că undeva în culise a intervenit din punct de vedere politic o schimbare de atitudine, și brusc atenția de care se bucurase proiectul de lege a scăzut. Nici o comisie nu a transmis în termen avizul, și nici comisia sesizată în fond nu a adoptat raportul în termenul stabilit, de 20 decembrie, apoi a intervenit vacanța parlamentară până la începutul lunii februarie 2024. În februarie s-a promis că se va recupera întârzierea, și într-adevăr trei dintre comisiile sesizate pentru aviz au adoptat și transmis avize favorabile, în 6,13 și 14 februarie. Și de atunci… nimic. Au mai fost niște promisiuni că se va adopta totuși până la alegerile locale… Deși suntem la mijlocul lunii iunie 2023, celelalte două comisii nu au transmis nici un aviz, iar Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților, care avea termen stabilit de Biroul Permanent în 20 decembrie pentru a prezenta raportul ei, nu l-a adopta nici până în ziua de astăzi, și deja e limpede că e nerealist să se adopte până la finalul actualei sesiuni parlamentare, înainte de vacanța parlamentară din vara anului 2024. Iar ce va fi în sesiunea de toamnă e greu de anticipat, dat fiind că se apropie alegerile parlamentare și accentul deputaților va fi foarte probabil pe teme pe care le consideră cu impact electoral mai ridicat…

O adoptare a proiectului de lege ar scuti asociațiile, fundațiile și federațiile de multe dintre actualele proceduri birocratice excesive și nejustificate, ar lămuri multe dintre neclaritățile legislației actuale, ce duce la repetate respingeri sau solicitări de completare și modificare a actelor depuse la Judecătorii pentru acordarea personalității juridice sau încuviințarea modificării actelor constitutive, și ar neutraliza și consecințele nefericitei Decizii ÎCCJ (RIL) 19/2023 publicate în Monitorul Oficial în 30 ianuarie 2024 și care, prin interpretările șocante date legislației actuale, a bulversat grav principii fundamentale privind rolul și efectele publicării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor respectiv în Registrul Federațiilor a hotărârilor organelor de conducere a ONG-urilor vizând modificări ale datelor cuprinse în Statutul organizației.

Evoluția și starea actuala a proiectului de lege poate fi consultată pe site-urile Senatului respectiv Camerei Deputaților:

https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L610&an_cls=2023
https://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=21379&tot=1

av. Radu Mititean

14 iunie 2024

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: