LEGEA NR. 111/2022 – REGLEMENTĂRI PRIVIND ACTIVITATEA PRESTATORULUI CASNIC

În M. Of. nr. 402 din data de 27 aprilie 2022 a fost publicată Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic.
Legea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, cu excepția articolului ce reglementează înființarea Platformei electronice de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice, și elaborarea normelor de punere în aplicare a legii, care intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.
Activitate casnică = activitatea ocazională, necalificată, desfăşurată de un prestator casnic în legătură cu gospodăria/gospodăriile unei familii sau a/ale unei persoane singure, în calitate de beneficiar casnic; activitatea casnică nu este efectuată în scop comercial şi nu se efectuează în beneficiul unor terţi. Activitatea include: servicii de curăţenie/igienizare, spălatul/călcatul rufelor, servicii de croitorie, servicii de preparare a hranei, servicii de îngrijire corporală, hrănire, supraveghere a beneficiarului casnic dependent.
Prestator casnic = persoană fizică ce poate desfăşura activităţi casnice ocazionale în una sau mai multe gospodării, în schimbul unei remuneraţii acordate exclusiv sub formă de tichete de activităţi casnice. Prin excepție, pot fi remunerate prin tichete de activităţi casnice şi activităţile desfăşurate de persoanele care exercită ocazional profesia de bonă, reglementată potrivit dispoziţiilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.
Sunt reglementate pe larg atât drepturile cât și obligațiile ce revin prestatorului, respectiv beneficiarului casnic.
Tichetul de activităţi casnice se poate achiziţiona de la oricare dintre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă, de la furnizorul de serviciu universal, astfel cum este definit la art. 2 pct. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sau de pe Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice.
Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice, prevăzută la alin. (1), este accesibilă online şi/sau prin intermediul unei aplicaţii mobile, de pe orice dispozitiv electronic.
Valoarea nominală a unui tichet este de 15 lei. Tichetele de activităţi casnice nu sunt transferabile, nu pot fi utilizate pentru achiziţia altor bunuri şi servicii şi pot fi utilizate numai de către prestatorul casnic ale cărui date sunt completate pe acestea.
Tichetele de activităţi casnice pot fi preschimbate în bani de către prestatorul casnic în maximum 12 luni de la data primirii acestora, în numerar, la oricare dintre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau la furnizorul de serviciu universal ori, după caz, prin ordin de plată/transfer în contul bancar indicat de către prestatorul casnic prin Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice.
Pentru veniturile realizate din desfăşurarea activităţilor casnice, prestatorul casnic datorează impozitul pe venit şi contribuţia de asigurări sociale, în cotele prevăzute la art. 64 alin. (1) şi art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (10%, respectiv 25%). Baza de calcul atât pt impozitul pe venit cât și pt contribuția de asigurări sociale este de 50% din valoarea nominală a tichetului de activităţi casnice.
Angajatorii prevăzuţi la art. 3 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, pot acorda angajaţilor proprii sub formă de primă sau bonus, în afară de salariul de bază stabilit, tichete de activităţi casnice, suportând valoarea nominală a acestora.
Litigiile între beneficiarul casnic şi prestatorul casnic nerezolvate pe cale amiabilă se soluţionează de către instanţa competentă în a cărei rază teritorială se află domiciliul beneficiarului casnic.
Av. Mădălina DICU
AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: