NOUTĂȚI LEGISLATIVE aduse de HG 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

– sinteză și analiză –
1. ASPECTE GENERALE
în Monitorul Oficial nr. 410 / 18.05.2020 s-a publicat Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Hotărârea este emisă în temeiul și în aplicarea Legii 55 / 2020 , a intrat în vigoare în ziua publicării și înlocuiește Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgenta (CNSU) nr. 24/2020.
Acest HG (re)declară instituită ”starea de alertă” pe întreg teritoriul României pe perioada 18 mai – 16 iunie 2020 ( fusese inițial declarata în 15 mai prin Hotărârea CNSU 24/2020 cu efect pana în 14 iunie, dar acea baza legală a fost între timp eliminată așa că pentru siguranță starea de alertă a fost reproclamată).
Hotărârea prevede că rămân în continuare aplicabile ordinele ministeriale numeroase emise în 16.05.2020 în temeiul Hotărârii CNSU 24/2020 sau anterior acesteia, pentru reglementarea în detaliu a aplicării stării de alertă în diverse domenii specifice, în măsura în care nu contravin prezentei HG și Legii 55/2020, până se vor emite noi ordine ( ceea ce a și început să se petreacă în noaptea de 19/20.05.2020).
Precizează că sancționarea nerespectării măsurilor prevăzute de acest HG se face conform noilor prevederi din art. 64-70 din Legea 55/2020 și că anumite măsuri concrete vor putea fi decise de secretarul de stat șef al DSU prin ”ordin” emis în calitate de ”comandant al acțiunii” deci nu prin hotărâre a Guvernului sau ordin ministerial.
Aceasta dispoziție ridică o serie de semne de întrebare cu privire la legalitatea ei având în vedere că e vorba de măsuri concrete de restrângere a unor drepturi constituționale pentru zeci de zile pentru poate chiar toți cetățenii țării chiar dacă tipul respectiv de restricție e prevazut în act normativ cu rang de lege și în principiu poate fi contestat în justiție.
2. MĂSURI INSTITUȚIONALE
Se prevede ca în continuare MAI exercită coordonarea operațională a serviciilor publice de ambulanță și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, prin DSU/IGSU/ISU-urile județene, și prin IGPR/IPJ-uri coordonează Politiile locale, conform OUG 70/2020.
Se instituie obligația instituțiilor de asistență socială de a asigura măsurile de continuitate a activității centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile.
Se prevede ca vor funcționa permanent pe durate stării de alertă toate centrele operative pentru situații de urgență din diversele instituții , Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției și centrele județene de coordonare și conducere a intervenției, centre care altminteri au funcționare temporară.
3. MĂSURI DE REZILIENȚĂ COMUNITARĂ
Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă, detalii urmând a fi stabilite prin ordin ministerial comun MS / MAI. Hotărârea CNSU 24/2020 nu prevedea detalieri prin ordin ministerial. Notă: Există deja emise din 16.05.2020 ordine ministeriale în acest sens, ce vor rămâne în vigoare până la înlocuirea cu un nou ordin MS/MAI emis conform prezentei hotărâri.
Pentru toate persoanele care vin în România din străinătate se instituie măsura carantinării / izolării la locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii. Numai cu titlu de excepție se mai recurge la carantina instituționalizata, pentru cei care nu au asemenea condiții la locuință sau nu doresc sa își expună aparținătorii. Nerespectarea regulilor de carantină duce la recarantinare instituționalizata pe 14 zile pe costurile celui în cauza. Excepție de la măsura izolării/ carantinării fac cei asimptomatici care se încadrează în una din categoriile enumerate, printre care:
– șoferii vehiculelor comerciale de transport marfa și persoane, personalul navigant aerian, feroviar și naval ce face curse internaționale, inclusiv când se deplasează separat, pentru a prelua sau după ce au predat serviciul respectiv altor persoane;
– europarlamentarii și personalul din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
– lucrătorii transfrontalieri care intră în România din una din tarile vecine;
– cei care se întorc din delegație de serviciu în străinătate dovedind existenta contractului cu partenerul extern;
– reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe sau agenții în România;
– cei care intra în România pentru prestarea unor activități legate de echipamente medicale sau în domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională inclusiv inspectorii organismelor internaționale;
– personalul diplomatic și asimilat și membrii lor de familie
– elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni ai statelor vecine României, cu domiciliul sau reședința în afara României și înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de pe teritoriul țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior. Această ultimă excepție este nouă, neexistând în vechea Hotărâre CNSU 24/ 2020. Nu se mai face nicio distincție de tip zonă roșie / galbenă, toate țările având acum același statut având în vedere stadiul pandemiei, existând transmitere comunitară în majoritatea țărilor.
Pentru persoanele care la 18.05.2020 erau în carantină, noua HG prevede că măsura se menține. O nouă excepție este faptul că cei carantinați dar asimptomatici, cu măsuri de protecție adecvate și aprobarea autorităților, pot participa la înmormântarea persoanelor apropiate ( soț, rude sau afini pana la gradul III).
4. MĂSURI DE DIMINUARE RISCURI SPECIFICE
Se interzic toate acțiunile de grup în aer liber sau în spatii închise, inclusiv mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte inclusiv a celor de tipul drive-in, respectiv orice conferințe sau reuniuni indoor culturale, științifice sau spectacole sau alte manifestări colective artistice, sportive sau de divertisment. De remarcat că în Hotărârea CNSU 24/2020 nu se făcea referire și la procesiuni și nu erau interzise activitățile de tip drive-în.
Bazele sportive se pot utiliza doar în condițiile speciale stabilite prin ordin ministerial MS/MTS inclusiv pentru competiții, cantonamente, antrenamente. Notă: Există deja emis din 16.05.2020 ordin ministerial în acest sens, ce va rămâne în vigoare până la înlocuirea cu un nou ordin MS/MAI emis conform prezentei hotărâri. De remarcat că noile norme nu se mai referă expres la sportivii de performanță cum făcea Hotărârea CNSU 24/2020.
Muzeele, bibliotecile, librăriile, cinematografele, studiourile de film și audio, instituțiile de spectacole și/sau concerte, centrele și/sau căminele culturale și alte instituții de cultură vor funcționa numai în condițiile stabilite prin ordin ministerial MC / MS. Notă: Există deja emis din 16.05.2020 ordin ministerial care reglementează activitatea muzeelor, galeriilor de artă și bibliotecilor, ce va rămâne în vigoare până la înlocuirea cu un nou ordin MC/MS emis conform prezentei hotărâri. De remarcat că vechea Hotărâre CNSU 24/2020 nu făcea referire, dintre toate categoriile de instituții culturale, decât la muzee, biblioteci și săli de expoziții.
Se prevede că evenimentele culturale în aer liber și festivalurile publice și private outdoor se vor putea desfășura în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și ministrului sănătății.
Cu privire la activitățile religioase se prevede că se desfășoară cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne. Notă: Există deja emis din 15.05.2020 ordin ministerial al ministrului sănătății și secretariatului de stat pentru culte în acest sens, ce va rămâne în vigoare până la înlocuirea cu un nou ordin, de data aceasta ordin MS/MAI, emis conform prezentei hotărâri. De remarcat ca noile norme nu mai stabilesc o anumită restricție concretă, spre deosebire de Hotărârea CNSU 24/2020 care prevăzuse că slujbele religioase publice se pot ține numai în afara bisericii iar în biserică pot fi organizate doar ritualuri private cu cel mult 16 persoane participante.
în materie de activități recreative și sportive desfășurate în aer liber, se prevede ca regulă că sunt interzise și doar cu caracter de excepție sunt permise cele cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber, dar precizează că vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale. Notă: Este o prevedere foarte discutabilă și riscantă din punct de vedere al drepturilor constituționale, deoarece ministerele respective nu au de unde să cunoască și sa aibă în vedere toată diversitatea de activități recreaționale în aer liber și nici nu sunt vizate toate ministerele care ar fi trebuit vizate, de exemplu turismul este în responsabilitatea ministerului economiei, energiei și mediului de afaceri… Reglementarea anterioară din Hotărârea CNSU 24/2020 nu condiționa aceste excepții de o reglementare specifică prin ordin ministerial.
Se interzice participarea la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 8 persoane și cu respectarea regulilor de distanțare socială. În acest caz nu se face vreo mențiune cu privire la calitatea persoanelor, deci se pune întrebarea dacă Guvernul dorește sa vizeze și persoanele care locuiesc toate sau majoritatea împreuna, caci la grupurile în aer liber, e precizat ca limita superioara de 3 persoane vizează persoane care nu sunt membri ai aceleași familii. De menționat ca în Hotărârea CNSU 24/2020 nu era prevazută o asemenea limitare pentru reuniuni private.
În interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri. De remarcat ca în reglementarea anterioara cerința era de a locui împreuna, și opinăm ca la fel trebuie interpretat și acum textul, fiind din punct de vedere medical absolut irelevant motivul pentru care persoanele locuiesc împreuna – că sunt sau nu soț, rude, afin sau au alte legături asemănătoare celor de familie, sau este un cuplu sau pur și simplu locuiesc împreuna.
Se menține în schimb interdicția deplasării în afara localității / zonei metropolitane din care face parte localitatea, cu o serie de excepții: deplasări în scop profesional, umanitar sau de voluntariat, activități agricole sau comercializarea de produse agroalimentare ca producător agricol, îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate, obținere de documente necesare pentru obținerea unor drepturi, deplasarea pentru diagnostic sau tratament medical, îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie, evenimente familiale, cumpărături, achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor ce nu se pot rezolva în localitatea de domiciliu sau activități recreative sau sportive individuale desfășurate în aer liber, respectiv ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism sau alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului tineretului și sportului sau al ministrului mediului, apelor și pădurilor, după caz. E nevoie în toate aceste cazuri de declarație pe proprie răspundere sau legitimație sau adeverința de serviciu.
în continuare se interzice intrarea străinilor (nu și a cetățenilor UE/ SEE/ CH) pe teritoriul României, cu o serie de excepții, care includ posesia vizei de lungă ședere/ permisului de ședere, caracterul profesional al deplasării, calitatea de ruda a unui cetățean EU/SEE/CH, cei în tranzit etc. Însă spre deosebire de Hotărârea CNSU 24/2020 care nu punea condiții suplimentare în cazul călătoriilor în scop profesional, prezenta HG le limitează la ”cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare”.
Permite expres instituirea, dacă va fi cazul, de noi carantine la nivel de clădire, localitate sau zone geografice prin ”ordin al comandantului acțiunii” la solicitarea CJSU pe baza analizelor DSP și avizului INSP, deci totuși cu ceva garanții contra arbitrarului, discutabile însa sub unele aspecte de constituționalitate în interpretarea legii care le autorizează în acest mod.
Prevede că sunt în continuare suspendate zborurile comerciale pe relație cu Austria, Belgia, Elveția, Franța, Germania, Iran, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia, nu însa și cele charter sau pentru lucrători sezonieri. De remarcat că nu sunt suspendate spre unele țari cu nivel foarte înalt de transmitere comunitară, nefiind precizat dacă în fapt există încă asemenea curse sau au fost suspendate de operatori din motive comerciale sau suspendate de celălalt stat. Nu se mai prevede o limitare în timp a suspendării zborurilor, așa cum o prevedea Hotărârea CNSU 24/2020 care decisese suspendarea pe 14 zile.
Rămâne suspendat și transportul public internațional regulat rutier în comun de călători dar și cursele speciale, pe relația cu Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Elveția Marea Britanie, Olanda și Turcia, nu însa și cursele ocazionale pentru muncitori sezonieri sau alte asemenea, cu avizul autorităților și îndeplinirea unor condiții suplimentare specifice. Nu se mai prevede o limitare în timp a suspendării curselor internaționale, asa cum o prevedea Hotărârea CNSU 24/2020 care decisese suspendarea pana la 1 iunie.
Se mențin în continuare închise foarte multe puncte de frontiera, iar unele sunt deschide numai pentru transport de marfa sau tranzit lucrători transfrontalieri.
Se menține interzicerea consumului de alimente și băuturi în spații comune specifice de tip restaurant, bar, cafenea, inclusiv cele care aparțin de unități de cazare, dar se pot produce acolo și servi în stil room-service sau take-away sau livrare prin curier sau comercializa ”la geam” – cerința este să nu se consuma în acele spații.
Se menține interzicerea funcționării centrelor comerciale cu mai multe magazine, excepție fiind cele sub 15000 mp cu magazine individuale de sub 500 mp fiecare, sau dacă sunt de electronice și electrocasnice și se asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului sau sunt spații comerciale de orice tip care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului, sau sunt magazine agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curățătorii de haine și centrele de îngrijire personală, sau de tip optică medicală. De remarcat ca Hotărârea CNSU 24/2020 nu punea condiția suplimentara ca magazinele individuale sa aibă sub 500 mp dar nici nu conținea ca excepții cabinetele stomatologice.
Se prevede că transportul aerian, feroviar, naval și rutier intern și internațional se va desfășura cu respectare norme specifice de igienă și distanțare socială ce vor fi detaliate prin ordine MTIC. Notă: Există deja emis din 16.05.2020 ordin ministerial comun MS / MTIC în acest sens, ce va rămâne în vigoare până la înlocuirea cu un nou ordin MTIC emis conform prezentei hotărâri.
Se prevede ca rămân suspendate sălile de jocuri de noroc, de fitness, piscinele, tratamentul balnear, locurile de joacă și sălile de jocuri, nu însa și activitățile de îngrijire personală în spații special destinate și care respectă condiții specifice de siguranță sanitară. Notă: Există deja emis din 16.05.2020 ordin ministerial comun MS / MEEMA în acest sens, ce va rămâne în vigoare până la înlocuirea cu un nou ordin emis conform prezentei hotărâri.
Se prevede ca toate instituțiile publice, operatorii economici și alți profesioniști trebuie să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordinul comun MS / MAI.
Se prevede ca activitatea la cabinetele stomatologice și la unitățile sanitare non-COVID se va organiza în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății. Notă: Există deja emis din 15.05.2020 ordin ministerial MS în acest sens, ce va rămâne în vigoare până la eventuala înlocuire cu un nou ordin MS emis conform prezentei hotărâri. Spre deosebire de Hotărârea CNSU 24/2020, nu se mai face nici o referire la activitatea de ambulatoriu, rămânând probabil să fie reglementată numai de ordinul MS.
Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și ministrului sănătății. Notă: Există deja emis din 16.05.2020 ordin ministerial MEEMA/MS în acest sens, ce va rămâne în vigoare până la eventuala înlocuire cu un nou ordin emis conform prezentei hotărâri.
Se prevede că este suspendată activitatea în spațiile deschise pentru administrare plaje sau ștranduri/piscine exterioare, deși este greu de găsit o motivare obiectivă în acest sens. Interdicția nu era prezentă în Hotărârea CNSU 24/2020.
Se menține măsura suspendării temporare a activităților didactice în unitățile pentru antepreșcolari și de învățământ până la finalul anului școlar/universitar. Prin excepție e precizat că se permite desfășurarea, începând din 2 iunie 2020 pentru două săptămâni a unor activități de pregătire pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a și a XIII-a), precum și pentru organizarea examenelor naționale și de cercetare a competențelor profesionale, precum și activitățile specifice fiecărei instituții de învățământ superior. Se prevede că acestea se vor desfășura în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății. Notă: Există deja emise în 19.05.2020 două noi ordine ministeriale MEC/MS în acest sens – Ordinul 4266/840/2020 și Ordinul 4267/841/2020, publicate în Monitorul Oficial 417/19.05.2020, care abrogă Ordinele comune MEC/MS 4220/769/2020 și 4259/827/2020.
Nu se mai prevede posibilitatea implicării MApN în sprijinul MAI.
Cluj-Napoca,
19.05.2020
av. Radu Mititean
AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: