Este ceața o împrejurare care poate justifica refuzul acordării despăgubirii pasagerilor pentru întârzierea sau anularea zborului?

În ce condiții se pot primi despăgubiri de la operatorii de transport aerian în cazul zborurilor întârziate sau anulate

 

Regulamentul UE 261/2004 obligă operatorii de transport aerian să despăgubească pasagerii pentru întârzierea majoră sau anularea zborurilor din cauze imputabile companiei aeriene. În practică operatorii aerieni invocă factorii meteo ca o cauză obiectivă ce îi exonerează de răspundere, însă justiția clujeană a confirmat recent că un asemenea refuz nu este întotdeauna întemeiat.

Aeroportul internațional Cluj a înregistrat un record de aproximativ 3 milioane de pasageri anual în perioada 2017-2019 iar în anul 2021 a fost desemnat cel mai bun aeroport din Europa la categoria sub 5 milioane de pasageri anual. Se așteaptă ca în următorii 5 ani numărul de pasageri să depășească 5 milioane iar numărul companiilor care operează zboruri să crească de la 10 la 15.

Odată cu creșterea numărului de zboruri și implicit de pasageri în programul planificat al curselor de zbor apar perturbări din diverse cauze, cele mai frecvente putând fi de ordin tehnic, de personal, sau ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile decolării și/sau aterizării.

Începând cu anul 2004, Uniunea Europeană a urmărit să asigure un înalt nivel de protecție al pasagerilor având în vedere că refuzul la îmbarcare și anularea sau întârzierea prelungită a zborurilor pot cauza pasagerilor dificultăți și neplăceri grave.

Prin Regulamentul UE 261/2004, s-au stabilit regulile pe care operatorii de transport aerian care operează pe teritoriul UE (zborul pleacă din sau aterizează într-o țară membră UE) trebuie să le respecte. În situația în care zborul a întârziat sau este anulat din cauza companiei aeriene, aceasta trebuie să asigure pasagerilor compensație și asistență conform Regulamentului.

Compensația financiară în situația anulării sau întârzierii prelungite a zborului trebuie plătită de transportatori, cu excepția cazurilor în care anularea/întârzierea survine în circumstanțe excepționale, care nu pot fi evitate în pofida tuturor măsurilor rezonabile adoptate.

În cazul anulării sau întârzierii unui zbor, pasagerilor trebuie să li se ofere asistență de către operatorul de transport aerian cu privire la dreptul la rambursare sau redirecționare și în anumite situații să primească o compensație între 125 și 600 de Euro în funcție de natura și distanța zborului precum și durata întârzierii zborului.

Primul pas pentru obținerea despăgubirii este formularea cererii către operatorul de transport aerian, care în multe cazuri refuză să acorde compensația sau oferă o sumă mult diminuată în raport cu cea prevăzută de Regulamentul 261/2004, invocând o circumstanță excepțională, prevalându-se astfel de dreptul la limitare sau exonerare instituit de același Regulament.

Regulamentul 261/2004 a stabilit că astfel de circumstanțe excepționale pot surveni în special în caz de instabilitate politică, condiții meteorologice incompatibile cu desfășurarea zborului în cauză, riscuri legate de siguranță, deficiențe neprevăzute care pot afecta siguranța zborului și greve care afectează operațiunile transportului aerian.

Unul dintre motivele cele mai des invocate ca fiind împrejurare excepțională este fenomenul de ceață dar și alte fenomene meteorologice.

În situația refuzului de acordare a despăgubirii, pasagerul trebuie să se adreseze instanței de judecată.

În practica instanțelor de judecată, învestite cu cereri de chemare în judecată având ca obiect despăgubiri pentru întârzierea zborului cauzat de fenomene meteorologice, dacă la început acțiunile erau respinse, instanțele apreciind indiferent de situație că un fenomen meteorologic reprezintă o circumstanță extraordinară care nu poate fi evitată, odată cu lărgirea practicii naționale și îndrumările date în materie de CJUE – Curtea de Justiție a Uniunii Europene, optica instanțelor române s-a schimbat, acestea analizând într-o sferă mai largă și, respectiv adaptată la specificul fiecărui caz în parte, obligația operatorilor de transport aerian de a depune toate diligențele și a lua toate măsurile necesare pentru a preveni consecințele negative ale fenomenelor meteorologice, precum și măsurile necesare pentru a înlătura sau diminua consecințele negative ale anulării/întârzierii zborului. Simpla existență a fenomenului meteorologic neputând să ducă la exonerarea de la plata despăgubirilor.

Prin sentința civilă nr. 12437/CC/17.11.2021, Judecătoria Cluj-Napoca a admis cererea de chemare în judecată și a obligat pârâta Wizz Air la plata unei compensații în cuantum de 400 de Euro și la plata dobânzii legale. Prin decizia civilă nr. 1272/A/26.09.2022, Tribunalul Specializat Cluj a menținut ca legală și temeinică hotărârea pronunțată în judecata în fond a cauzei.

Atât instanța de fond cât și instanța de control judiciar au înlăturat apărarea Wizz Air, prin care aceasta a invocat ca și cauză exoneratoare de răspundere o împrejurarea excepțională, respectiv ceață pe aeroportul de unde era programat să decoleze avionul care, după efectuarea acelei curse urma să fie utilizat la cursa reclamantei. Instanța a apreciat că operatorul nu a probat faptul că fenomenul de ceață era unul excepțional în cursul lunii decembrie și deci nu era previzibilă apariția unei asemenea întârzieri care să perturbe și zborurile ulterioare programate a se efectua cu aceeași aeronavă. Într-adevăr, operatorul a direcționat o altă aeronavă de pe alt aeroport ca să efectueze zborul reclamantei însă acest lucru s-a întâmplat cu o întârziere prea mare față de posibilitățile pe care instanța a apreciat că le avea operatorul aerian. S-a reținut deci că fenomenele meteorologice nu pot constitui prin ele însele împrejurări excepționale, efectele acestora asupra zborurilor fiind cunoscute de companiile aeriene care, în virtutea calității lor de profesioniști, trebuie să-și asume riscul costurilor suplimentare și să ofere o protecție corespunzătoare pasagerilor.

În raport de particularitatea cauzei, cele două hotărâri pronunțate de instanțele din Cluj-Napoca, prezintă aspecte de noutate și puncte de interes în practica în materie.

Societatea de avocatură MMC a reprezentat reclamanta în fața instanțelor de judecată și ulterior a asistat-o în vederea încasării despăgubirilor acordate de instanță.

După rămânerea definitivă a hotărârii și notificarea operatorului de transport aerian – Wizz Air, acesta a efectuat plata în contul clientei la 25 de zile de la notificare.

Echipa MMC-LAW, coordonată de av. Roxana-Iuliana Cleja, i-a inclus pe av. Anca Merian, av. Mureșan Alexandru și av. Paul Dragomir

av. Paul Dragomir

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: