REGULAMENTELE INTERNE ALE ANGAJATORILOR – CAPCANE SI PROVOCARI

Legea 53/2003 – Codul Muncii – obliga fiecare angajator să aiba un ”Regulament intern” (RI) care instituie reguli obligatorii, suplimentare fata de cele prevazute de Codul Muncii, de alte norme legale si de prevederile din contractele de munca individuale si colective.
RI se adopta si se modifica de catre angajator, dar cu consultarea salariatilor si nu poate reglementa aspecte pe care legea le rezerva contractelor de munca. Se aplica partial si altor persoane decat salariatii unitatii si trebuie sa reglementeze obligatoriu o serie de teme prevazute de lege, dar angajatorii pot opta sa reglementeze prin RI si alte aspecte.
Multe RI-uri sunt documente scrise formalist, doar ca sa se bifeze obligatia legala de a le intocmi, desi ar trebui sa fie redactate in asa fel incat sa fie cat mai practice si sa se si utilizeze comod in activitatea curenta, sa fie de folos concret, ca un document cu rol de ghid, ce sintetizeaza toate regulile importante ce trebuie cunoscute si respectate de orice persoana din respectiva structura.
Multe RI-uri amesteca prevederi copiate din Codul Muncii sau alte acte normative, cu prevederi proprii, fara a evidentia care sunt cele impuse de legislatie si deci preluate in RI in scop de informare, si care sunt clauze ce se pot modifica de catre angajator si deci cu privire la care si salariatii are rost sa faca eventuale propuneri de modificare, completare sau eliminare. E utila o separatie clara intre prevederile preluate din acte normative si cele ce apartin propriu-zis RI-ului.
Pe langa actele normative propriu-zise, la redactarea RI si la interpretarea normelor acestuia trebuie tinut cont si de alte izvoare de drept cum sunt jurisprudența CJUE, deciziile ICCJ de tip Recurs în Interesul Legii și Hotărâre Preliminară respectiv Decizie a Curții Constituționale. Multe RI prezinta suprapuneri cu prevederile din contractele de munca individuale si colective, ceea ce este incorect, pentru ca aceste CIM sau CCM prevaleaza asupra regulamentului intern, daca sunt valabil convenite de parti.
Multe RI-uri cuprind numai o parte din regulile interne aplicabile la nivelul acelui angajator, existand alte proceduri, norme, hotarari ale organelor de conducere care au caracter normativ si obligatoriu dar nu sunt parte din RI. Nici nu trebuie sa fie efectiv integrate intr-un text comun unic, insa ar fi recomandabil sa fie juridic considerate anexa parte integranta din RI, pentru ca altminteri este problematica sanctionarea incalcarii lor.
RI-ul trebuie sa contina prevederi privind unele aspecte ale timpului de muncă și de repaos, inclusiv reguli privind acordarea de zile libere plătite pentru evenimente familiale deosebite, concedii fara plata si zile libere pentru ingrijirea sanatatii copilului, prevederi privind obligațiile salariaților de confidențialitate și loialitate, data și modalitatea plății salariilor, evaluarea profesionala, formarea profesionala, reguli de disciplina muncii, proevederi pe linie de securitate si sanatate in munca, prevederi privind prevenirea discriminarii, hartuirii si incalcarii demnitatii, privind informarea si consultarea salariatilor, drepturile si obligatiile salariatilor si ale angajatorului, solutionarea cererilor, reclamatiilor si conflictelor, prevederi privind abaterile disciplinare, normele privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR), normele prividn delegarea si detasarea.
RI-urile ar trebui, de asemenea, sa contina si norme interne financiare, contabile și patrimoniale, privind gestiunea documentelor și informațiilor, privind imaginea și comunicarea cu personalul propriu si cu alte entitati, privind proprietatea intelectuală, privind mijloacele, metodele si procedeele de munca, norme privind accesul și comportamentul în sediile proprii, norme de protecția mediului aplicabile în sediile și la evenimentele proprii, documentatia GDPR si alte asemenea, inclusiv modelele de formulare utilizate în activitatea curentă, care nu sunt prestabilite ca formular-tip prin acte normative, și care au o utilizare repetitivă certă sau potențială.
RI-ul nu se aplica numai salariatilor, ci in mare parte si altor categorii de persoane, cum ar fi eventualii interni, ucenici, persoane cu contract de administrare, voluntari, detașați, delegați, mandatari ai furnizorilor, beneficiarilor, clienților sau potentialilor furnizori, clienti sau alte asemenea entitati, personalului autorităților de control care vin la Angajator, elevii, studenții, șomerii aflați într-o formă de instruire etc. Se recomanda sa existe redactate extrase din Regulamentul Intern, adaptate pentru specificul vizitatorilor, participantilor la evenimente specifice.
RI-ul ar fi util sa contina ca anexe si extrase din legislatia relevanta, atat din cea specifica domeniilor de activitate in care activeaza angajatorul si salariatii lui, cat si reglementari generale incidente cert sau potential asupra personalului, patrimoniului si activitatii angajatorului, cum sunt prevederi din acte normative precum Codul Muncii, legile si ordonantele privind securitatea şi sănătatea în muncă, protecţia maternităţii la locurile de muncă, concediul paternal, concediile medicale, susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, egalitatea de şanse şi de tratament dintre bărbaţi şi femei, GDPR-ul, prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului, reglementarea activității de telemuncă, privind internshipul, Legea dialogului social, cea privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cele speecifice privind COVID19, iar legat de sedii, cele privind regimul deşeurilor, eficienţa energetică, apărarea împotriva incendiilor, protecția civilă, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, Codul Penal si Codul Civil si numeroase hotarari de guvern si ordine ministeriale.
Exista multe legende urbane cu privire la Regulamentul Intern si se fac multe erori din cauza ca circula modele inadecvate sau depasite si nu se inteleg anumite concepte sau prevederi legale.
AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: