SALARIILE MINIME ÎN 2023 ȘI ALTE FACILITĂȚI PENTRU UNII SALARIAȚI

În Monitorul Oficial 1186/2022 din 9 decembrie 2022 s-a publicat HG 1147/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prin care s-a stabilit că, începând cu 1 ianuarie 2023, acesta, în sensul prevăzut de art. 164 alin.(1) din Legea  53/2003 — Codul muncii, va fi de 3000 lei lunar, pentru normă întreagă ( 8 ore / zi, 5 zile / săptămână, deci în medie 165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei/oră). Până în 31 decembrie 2022 este de 2550 lei / lună.

ÎNSĂ acest nivel al salariului minim brut lunar nu se aplică în toate domeniile. Astfel, prin art. XLI din OUG 168/2022 publicată în același Monitor Oficial 1186/2022, derogând de la prevederile din Codul Muncii privind stabilirea de către Guvern prin HG a salariului minim brut pe economie, s-a majorat din 1 ian 2023 la 4000 lei / lună salariul minim brut în domeniul construcțiilor ( o listă de activități codificate în sistemul CAEN, incluzând și cele de arhitectură și proiectare, prevăzute la art. 60 pct.5 din Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal).

De menționat că și până acum salariul minim în acest domeniu era stabilit tot printr-o normă specială în act cu rang de lege, și anume art.46 din OUG 130/2021, la un nivel superior celui general, și anume la 3000 lei (față de 2550 lei nivelul general) și se preconizează menținerea acestui nivel minim special până în 2028 inclusiv.

În schimb nu a mai intervenit o majorare prin lege specială a salariului minim brut lunar în agricultură și industria alimentară, unde există în vigoare în 2022 un nivel special mai ridicat (3000 lei) decât cel minim pe economie stabilit prin HG ( 2550 lei in 2022), astfel că, dacă nu intervine până la finalul anului 2022 o modificare în legislație, din 1 ianuarie 2023 nu va mai exista de facto un regim special referitor la nivelul salariului minim brut în agricultură și industria alimentară, deși va rămâne temeiul special – Legea 135/2022 dar care va prevedea același nivel de 3000 lei / luna pentru o normă întreagă.

De asemenea, nici în 2023 nu va fi un nivel special al salariului minim brut pe economie pentru angajații care au studii superioare în domeniul în care activează, astfel că, spre deosebire de situația de acum câțiva ani, în continuare va fi posibil ca și un muncitor necalificat și un angajat cu diplomă de licență și master în domeniul în care este angajat să aibă același salariu dacă este la nivelul minim legal.

De notat însă că la salariul minim net lunar sunt mai multe diferențe, pentru că se mențin în legislația fiscală scutiri de impozit pe salarii pentru mai multe domenii decât cele pentru care s-a reglementat un salariu minim lunar brut superior nivelului general, astfel că la același salariu lunar brut ( fie el la nivelul minim legal în acest domeniu, sau la un nivel mai înalt), au un salariu lunar net mai mare ca ceilalți angajați acei salariați care activează în domeniile agriculturii și industriei alimentare, cercetării-dezvoltării, construcțiilor ( inclusiv arhitectură, proiectare) și creării de programe pentru calculator / software și câteva alte activități în sfera IT. De menționat că scutirea de impozit pe salarii și de CASS ( și reducerea cotei de CAS si CAM) pe salariile din agricultură și industria alimentară respectiv din construcții se aplică la salariile lunare brute de până la 10.000 lei, iar angajatorii trebuie să îndeplinească și alte condiții ( de exemplu un anumit procent din venituri să provină din domeniile pentru care este instituită scutirea ).

De la 1 ianuarie 2023 va opera o mică facilitate fiscală pentru cei cu salariile la nivelul minim brut pe economie, de 3000 lei, fiind stabilit prin OUG 168/2022 că primii 200 lei din acest salariu minim vor fi considerați neimpozabili ( dacă împreună cu diversele eventuale sporuri, indemnizații și alte adaosuri, veniturile salariale lunare nu depășesc 4000 lei). Această prevedere creează însă situații aberante, în sensul că cei cu salarii ceva mai mari decât cel minim brut legal vor avea salarii nete mai mici decât cei cu salariul brut situat la minimul legal, deci mai redus decât al lor. De exemplu la salariu lunar brut de 3150 lei, se va primi un salariu net egal cu cel al unui salariat cu salariu brut de 3000 lei, iar la un salariu lunar brut de 3100 lei, salariul net va fi mai mic decât cel al unui salariat cu salariu brut de 3000 lei… În plus, facilitatea nu se poate cumula cu cea a scutirii de impozit pe salariu de care beneficiază salariații în domeniul agriculturii și industriei alimentare, și va fi inaplicabilă dacă se plătesc ore suplimentare sau sporuri pentru muncă în zile de weekend sau sărbătoare legală, căci atunci ușor se depășește plafonul special de 33% introdus prin altă normă legislativă nouă pentru un spectru de 7 tipuri de sume. De notat că și în a doua parte a anului 2022 a existat posibilitatea netaxării unei sume de 200 lei din salariul brut, pentru angajatorii care au majorat voluntar la 2750 lei salariul angajaților care era la minimul legal pentru 2022 de 2550 lei.

De asemenea, din 1 ianuarie 2023 intră în vigoare noi condiții de acordare a deducerii personale (adică neimpozitarea salariului dacă nu depășește un anumit nivel). Astfel pe viitor vor beneficia de deduceri angajații a căror salarii ce nu depășesc cu mai mult de 2000 lei nivelul celui minim brut pe economie (deci salariu lunar brut de cel mult 5000 lei), inclusiv când nu au alte persoane în întreținere. Actuala formă a art.77 din Codul Fiscal, valabilă până la 31 decembrie 2022, prevedea deduceri personale doar pentru angajații a căror salariu brut lunar pentru funcția de bază nu depășește 3600 lei.

av. Radu Mititean

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: