Corporate Sustainability Reporting EU Directive 2464 / 2022 – CSRD

MMC - Corporate Sustainability Reporting EU Directive 2464 / 2022 - CSRD

Ministerul Finanțelor Publice a publicat în data de 15.11.2023 proiectul de ordin pentru transpunerea Directivei UE  2464 / 2022 – CSRD din 14 decembrie 2022 în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi (Directiva CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive).
În esență, „dezvoltarea durabilă” se referă la dezvoltarea care să satisfacă nevoile prezentului fără a compromite șansele generațiilor viitoare de a-și satisface nevoile lor și cuprinde trei piloni – protecția mediului, dezvoltarea economică și dezvoltarea socială, dezechilibrul între aceștia fiind recunoscut ca inacceptabil și grav dăunător pe termen lung și acceptându-se că în realitate nu sunt în contradicție și concurența protecția mediului cu bunăstarea economică și cea socială.
Prin proiectul de ordin se urmărește ca în următorii ani toate firmele mari și apoi cele medii, din România, să facă automonitorizare și raportare publică privind sustenabilitatea și deci să fie mai deschise și față de problema mediului și față de relațiile cu ONG-urile de mediu.
În termen de 10 zile de la publicarea proiectului persoanele interesate pot face observații și propuneri pentru modificarea sau completarea proiectului.
Link-uri pentru accesarea Proiectului de Ordin și a Referatului de aprobare.
AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: