Moștenitorii pot afla mai ușor datele medicale ale defunctului

În Monitorul Oficial nr. 1020 din data de 08 noiembrie 2023 s-a publicat Legea nr. 328/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2023 pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacienţilor nr. 46/2003.

Noua formă a alin (3) al art. 24 prevede că, în situaţia în care pacientul s-a aflat în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul cu privire la informaţiile prevăzute la art. 21, respectiv toate  informaţiile privind starea sa, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, şi a intervenit decesul acestuia, prin excepţie de la prevederile art. 22, conform cărora informațiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres cu  aceste informaţii pot fi accesate pe baza certificatului de calitate de moştenitor.

Reglementearea anterioară enumera persoanele care pot accesa informații, fără a se face referire la certificatul de calitate de moștenitor, iar prin noua formă se elimină acea listă care consta în: soţului supravieţuitor, descendenţii, ascendenţii/tutorii, rudele în line colaterală până la al patrulea grad inclusiv. Informațiile puteau fi furnizate, la cerere, persoanelor anterior enumerate, în această ordine.

Legea 328/2023 poate fi consultată aici.

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: