OUG 29/2020 PRIVIND UNELE MĂSURI ECONOMICE ȘI FISCAL-BUGETARE MENITE SĂ AJUTE AGENȚII ECONOMICI SĂ TRAVERSEZE PERIOADA CRIZEI GENERATE DE EPIDEMIA COVID-19

Cuprinde măsuri care, în esență sunt legate tot de COVID 19, și anume:

 1. Modificarea OUG 110/2017 privind programul de susținere a IMM prin care acestea pot primi credite de maxim 10 milioane lei din care, până la 80% sunt garantați de stat, iar dobânda este subvenționată în proporție de 100, adică, practic fără dobândă până în 31 martie 2021 și posibil să se prelungească și în următorii 2 ani dacă situația economică se menține dificilă. Durata maximă a a finanțărilor este de 120 de luni pentru investiții și 36 luni (care se pot prelungi în anumite condiții cu încă 36 luni) pentru capital de lucru . IMM-uri sunt, conform Legii 346/2004 societățile cu un număr mediu de salariați mai mic de 250 și realizează o cifro de afaceri anuală netă de până în 50 milioane Euro sau dețin active totale (imobilizate plus circulate plus cheltuielile în avans) care nu depășesc 43 milioane de euro conform ultimei situații financiare aprobate.
 2. Ministerul Finanțelor Publice poate acorda, la solicitarea Companiei Naționale UNIFARM – S.A., un împrumut, din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1.150.000 mii lei, pe o perioadă de 6 luni
 3. Amânare termene plată impozit și taxă pe clădiri, pe terenuri și pe mijloace de transport aferente anului 2020 – termenul de 31 martie se prorogă până la 30 iunie păstrând posibilitatea obținerii bonificației de 10% pentru achitarea impozitului pe întregul an.
 4. Modificare OG 6/2019 privind facilități fiscale – modifică art. 3 și 22 referitoare la contribuabilii cu restanțe de peste 1 milion lei cărora li se dă un nou interval pentru a solicita restructurarea obligațiilor bugetare însă nu modifică și prevederile din acea ordonanță pentru cei cu debite sub 1 milion de lei.
 5. Nu se stabilesc dobânzi și penalități de întârziere pentru restanțe la plăți de taxe și impozite scadente începând cu 21.03.2020 și până la 30 de zile după încetarea stării de urgență și nici nu vor fi considerate obligații fiscale restante. Se suspendă sau nu încep executările silite prin poprire a creanțelor bugetare, executările începute suspendându-se prin efectul legii fără să fie necesară vreo formalitate din partea organelor fiscale. Măsura e valabilă pe perioada stării de urgență și încă 30 de zile de la încetarea ei.
 6. Modifică Codul Fiscal (art. 41 al. 8 ) în sensul că plătitorii de impozit pe profit anual cu păți anticipate efectuate trimestrial le pot face la nivelul impozitului pe profit trimestrial curent în tot anul fiscal 2020. Sunt și reguli pentru cazuri speciale cum sunt cei cu anul fiscal diferit de anul calendaristic.
 7. S-au relaxat regulile bugetare stabilite de Legea 69/2010, Legea 273/2006 și Legea 500/2002 astfel că se pot face rectificări bugetare și în primul semestru al anului, iar ordonatorii principali de credite sunt autorizați să facă virări de credite pentru a asigura fonduri pentru COVID-19.
 8. Pentru IMM-uri care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor autorităților publice, dacă dețin certificatul de situație de urgență beneficiază pe perioada stării de urgență de amânare la plată pentru serviciile de utilități (curent, gaz, apă, telefonie, internet) și pentru chiria aferentă imobilului care este sediul social sau secundar.
 9. Partenerii contractuali ai IMM-urilor sus-menționate pot invoca forța majoră, în contractele cu acestea altele decât cele de utilități, doar după ce se dovedește eșuarea unor încercări de renegociere pentru adaptare la situația actuală. Se prezumă a fi caz de forță majoră în sensul Codului civil (art. 1351 al. 2 – împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă) acțiunea autorităților în aplicarea măsurilor legate de COVID-19 care au afectat activitatea -IMM-ului atestată prin certificat de situație de urgență (CSU). Această prezumție poate fi răsturnată prin orice mijloc de probă
 10. IMM-urile nu datorează penalități de întârziere pe durata stării de urgență în contractele cu autoritățile publice.
 11. Formele de exercitare a profesiilor de notar, avocat și executor afectate de măsurile autorităților legate de COVID-19 conform criteriilor ce vor fi stabilite prin HG beneficiază pe perioada stării de urgență de amânare la plată pentru serviciile de utilități (curent, gaz, apă, telefonie, internet) și pentru chiria aferentă imobilului care este sediul social sau secundar. Aceștia sunt însă obligați să asigure continuarea activității, în caz contrar putând fi excluși din profesie. Dacă aceștia nu pot funcționa optim din cauza refuzului salariaților lor de a îndeplini sarcini de serviciu sau de a continua activitatea ca salariat, acei salariați nu vor avea acces la beneficiile de asistență socială sau la alte facilitați ce vor fi acordate pe durata stării de urgență.
 12. Beneficiază pe perioada stării de urgență de amânare la plată pentru serviciile de utilități (curent, gaz, apă, telefonie, internet) și pentru chiria aferentă imobilului care este sediul social sau secundar dacă au obținut CSU și cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatologice în care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane și, respectiv, federațiile sportive naționale și cluburile sportive afectate. Criteriile urmează să se stabilească prin HG.
 13. Termenele de depunere la registrul comerțului a declarației privind beneficiarul real de către societăți se prelungește cu 3 luni de la încetarea stării de urgență iar pe durata stării de urgență se suspendă obligația de depunere. La fel și pentru asociații și fundații.
AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: