OUG 42/2020 REFERITOARE LA AJUTORUL DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL COVID-19

In M.Of. 283 / 03.04.2020 s-a publicat OUG 42/2020 pentru modificarea și completarea OUG 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Este vorba de o nouă modificare a OUG 110/2017 după ce fusese recent modificată pentru a acorda promisele facilități pentru a asigura lichiditățile necesare IMM-urilor în contextul stării de urgență generate de COVID19 dar cu respectarea Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID-19 (2020/C91I/01).

Modificările sunt ample. Se aprobă și „Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19” aferenta acestor facilitați.

Perioada în care se selectează beneficiarii și se emit scrisori de garanție/acorduri de finanțare este pana la 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului e pana la 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii în anumite condiții.
Bugetul schemei de ajutor de stat este de 781 milioane lei, echivalent în lei al sumei de aproximativ 161 milioane euro. Plafonul maxim de garantare este de aproximativ 3,1 miliarde euro și se preconizează un număr de maximum 40.000 de beneficiari.
Beneficiarii trebuie sa se angajeze să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaților în funcție de evoluția activității curente a acesteia.
De interes pentru IMM-urile care doresc sa acceseze această schemă de ajutor de stat constând în facilitați la creditare sau în garanții de stat pentru 80% sau 90% din valoarea finanțării, pentru maxim 6 ani. Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții, fără posibilitate de prelungire, și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru.
Se introduce și o componenta de ajutor de stat sub forma de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: