OUG 38/2020 PRIVIND UTILIZAREA ÎNSCRISURILOR ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE

In M.Of. 289 / 07.04.2019 s-a publicat OUG 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice

În esență, vizează toate autoritățile și instituțiile publice, cu excepția Parlamentului, Președinției și Justiției.

Se prevede obligativitatea generală ca actele emise în format electronic de autoritățile și instituțiile publice să fi semnate cu semnătură electronică calificată, deci tot ce se trimite de la acestea prin e-mail și are implicații juridice ar trebui sa fie semnat electronic, nu e-mail simplu. Și aceste acte semnate electronic sunt considerate de lege ca asimilate „actelor autentice” cu toate implicațiile legale aferente (se consideră dovadă deplină până la înscrierea în fals).

Cea mai importantă prevedere poate este cea referitoare la obligația primirii înscrisurilor semnate cu semnătură electronică. Deci nu mai pot refuza și nu mai pot obliga pe nimeni sa le trimită acte pe suport de hârtie, prin poștă sau depunere la ghișeu! Până de curând încă multe autorități refuzau depunerea electronica.

Toate autoritățile și instituțiile trebuie în termen de 15 zile să emită norme proprii referitor la ce fel de semnătură electronică va fi nevoie pentru depunere online prin diverse portaluri etc.

Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să aibă portaluri proprii sau să utilizeze unele puse la dispoziție de terți, deci nu mai au voie să nu aibă deloc site sau sa fie doar un blog sau pagina de facebook ci va trebui să aibă proprietățile unui portal, inclusiv posibilitate de depus online documente… Iar până vor rezolva acest aspect, vor fi obligate să utilizeze poșta electronică.

Se prevede că dacă cererea s-a făcut electronic, și răspunsul autorității ar trebui să vina tot electronic, dacă privatul care a făcut demersul către autoritate / instituție nu a cerut expres să i se răspundă clasic, în format de hârtie. Astfel se evită ca unele autorități, pentru a se eschiva, sa spună că nu mai emit deloc răspunsuri în format electronic (care conform noii norme ar trebui sa fie semnate electronic) fiindcă nu au semnătură electronică ci numai pe suport de hârtie.

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: