Persoanele însoțite de copii până la 5 ani și femeile însărcinate au prioritate la caserii, ghișee și case de marcat

În Monitorul Oficial nr.  944 din data de 19 octombrie 2023 s-a publicat Legea nr. 280/2023 privind accesul cu prioritate pentru femei gravide, precum și pentru persoane însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani.

Legea 280/2023 prevede în principiu faptul că, femeile gravide, precum și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani au prioritate la casieriile/ghișeele/casele de marcat din cadrul entităților publice și private, precum și la serviciile oferite de acestea, cu excepția cazurilor în care acestea dețin casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru categoriile de persoane enunțate – sancțiunea în caz de nerespectare a prevederilor este amenda între 200 lei și 1000 lei.

Se acordă prioritate la casieriile/ghișeele/casele de marcat ale instituțiilor publice, precum și la serviciile oferite de acestea femeilor gravide, precum și persoanelor însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani, cu excepția cazurilor în care în instituțiile publice există casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane – sancțiunea în caz de nerespectare a prevederilor este amendă între 200 lei și 1000 lei.

Entitățile publice și private au obligația de a amplasa la vedere, lângă casele de marcat/casierii/ghișee sau acolo unde se prestează serviciul oferit de acestea, afișe care să prevadă acordarea de prioritate femeilor gravide, precum și persoanelor însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani, cu excepția cazurilor în care există casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane, sancțiunea în caz de nerespectare a prevederilor amintite este amenda între 200 lei și 1000 lei.

În spațiile de parcare aparținând entităților publice și private, precum și în spațiile de parcare organizate de către acestea, dacă numărul locurilor de parcare este mai mare de 10, vor fi amenajate, rezervate și/sau semnalizate minimum 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puțin de 2 locuri, pentru parcarea mijloacelor de transport folosite de către femeile gravide, precum și de către persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani. Dacă numărul locurilor de parcare este mai mic de 10, dispozițiile prezentului articol nu se aplică, încălcarea acestei prevederi se sancționează cu amendă între 2000 lei și 10000 lei. Aceste dispoziții se pun în aplicare în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Fapta persoanei care folosește, fără drept, locurile de parcare destinate a fi folosite de femeile gravide și/sau persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani, cu amendă de la 2.000 de lei la 10.000 de lei. Orice persoană care este martoră directă a încălcării prevederilor prezentei legi poate sesiza organele abilitate.

Legea nr. 280/2023 poate fi consultată aici.

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: