România a fost sancționată de CJUE pentru depozitele neconforme de deșeuri

Prin Comunicatul nr. 192/23 din 14.12.2023 CJUE aduce la cunoștința publicului Hotărârea pronunțată în dosar C-109/22 prin care s-a decis sancționarea financiară a României pentru că nu a închis depozitele de deșeuri neautorizate.

În anul 2018, Curtea a statuat că România a încălcat obligația de a opri depozitarea deșeurilor și de a închide 68 de depozite de deșeuri a căror exploatare nu era autorizată. În anul 2022, apreciind că România nu se conformase încă hotărârii din 2018, Comisia Europeană a introdus o nouă acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.
 
Dreptul Uniunii urmărește să prevină sau să reducă, pe cât posibil, efectele negative asupra mediului pe care le pot avea activitățile de depozitare a deșeurilor.
În hotărârea sa, Curtea de Justiție constată că România nu a închis încă 31 de situri neautorizate pentru exploatare. Ea obligă România la plata unei sume forfetare de 1,5 milioane de euro și a unei penalități cu titlu cominatoriu de 600 de euro pe depozit de deșeuri și pe zi de întârziere.
 
La stabilirea cuantumului penalității cu titlu cominatoriu, Curtea ia în considerare gravitatea încălcării, durata acesteia și capacitatea de plată a României. Astfel, punerea în aplicare incompletă a hotărârii din 2018 determină un risc important de poluare și de consecințe grave pentru sănătatea umană, în special prin eliberarea de substanțe chimice nocive în sol, aer și apă. În plus, neîndeplinirea obligațiilor continuă de mai mult de patru ani, ceea ce constituie o durată considerabilă. 
 
Din cauza riscului pe care această neîndeplinire a obligațiilor îl determină pentru mediu și sănătatea umană și pentru a preveni repetarea unor încălcări similare, Curtea condamnă de asemenea România la plata unei sume forfetare adaptate împrejurărilor și proporționale cu încălcarea săvârșită.
Hotărârea CJUE pronunțată în C-109/22 poate fi consultată aici.
AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: