ORDIN MJ NR. 5307/C PENTRU APROBAREA FORMULARELOR NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA / MODIFICAREA SOCIETĂȚILOR

În M.Of. nr. 1131 din data de 24 noiembrie 2022 s-a publicat Ordinul MJ nr. 5307/C pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranță și a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și a structurii identificatorului unic la nivel european — EUID
De interes pentru persoanele care doresc să înființeze societăți noi sau să realizeze modificări ale societăților existente. De interes și pentru înregistrarea persoanelor fizice.
– Se aprobă formatul formularului-tip de act constitutiv, prevăzut în anexa nr. 1, ce se utilizează în procedura de constituire online, în condițiile legii
– Se aprobă formatul cererii de înregistrare pentru persoane juridice, prevăzut în anexa nr. 2a, și pentru persoane fizice, prevăzut în anexa nr. 2b, format care include și anexa la această cerere, prevăzută în anexa nr. 2c
– Se aprobă formatul, elementele de siguranță și structura certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, prevăzute în anexa nr. 3.
– Se aprobă modelul declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, prevăzut în anexa nr. 4.
– Se aprobă modelul certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, prevăzut în anexa nr. 5.
– Se aprobă structura identificatorului unic la nivel european — EUID în următorul format: care se alocă în sistemul informatic integrat al Oficiului Național al Registrului Comerțului la înmatricularea/înregistrarea în registrul comerțului.
– Ordinul ministrului justiției nr. 3.117/C/2004 privind aprobarea modelului și conținutului extrasului de registru și certificatului constatator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.105 din 26 noiembrie 2004, Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 1.355/C/2009 pentru aprobarea modelului cererilor de înregistrare în registrul comerțului și al declarațiilor pe propria răspundere privind autorizarea funcționării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 21 mai 2009, cu modificările ulterioare, și Ordinul ministrului justiției nr. 1.876/C/2017 pentru aprobarea structurii identificatorului unic la nivel european — EUID al profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului și a modelului certificatului de înregistrare în registrul comerțului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 6 iulie 2017, se abrogă.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului. – adică peste 2 zile, în 26 noiembrie 2022.
Av. Anca MERIAN

 

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: