Comercianții online sunt obligați să afișeze datele de identificare și contact pe pagina de vânzări

În Monitorul Oficial nr. 1110  din data de 11 decembrie 2023  s-a publicat Ordinul ANPC nr. 225/2023  privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfășoară activitate în mediu online.

Operatorii economici, care desfășoară activitatea de comercializare/prestare de servicii în mediul online, au obligația de a informa consumatorii, cu privire la condițiile de legalitate ale acesteia, prin afișarea tuturor informațiilor în baza cărora funcționează: denumirea persoanei juridice; cod unic de înregistrare; numărul din registrul persoanelor juridice corespunzător, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate; adresa sediului și/sau a punctului de lucru, unde își desfășoară efectiv activitatea; seria și numărul tuturor autorizațiilor, avizelor, atestatelor, certificatelor, licențelor necesare desfășurării activității, precum și emitentul acestora.

Operatorii economici, care administrează sau sunt prezenți pe pagini de vânzări, preluare comenzi online și/sau publicitate la produse și/sau servicii, servicii turistice, de comercializare de pachete turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce — comerț electronic, sunt obligați să afișeze următoarele informații: denumirea persoanei juridice; cod unic de înregistrare; numărul din registrul persoanelor juridice corespunzător, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate; adresa sediului și/sau a punctului de lucru, unde își desfășoară efectiv activitatea; seria și numărul tuturor autorizațiilor, avizelor, atestatelor, certificatelor, licențelor necesare desfășurării activității, precum și emitentul acestora.

Documentele sunt plasate în câmpul vizual al consumatorului, la primul contact cu prezentarea operatorului economic, înainte de a lansa comanda, astfel încât informațiile să fie ușor de identificat. Documentele nu trebuie să fie ascunse de alte materiale scrise, fotografice sau disponibile în urma căutării.

Operatorii economici care refuză afișarea informațiilor cu privire la legalitatea activității desfășurate vor fi delistați de pe pagina de vânzări, la solicitarea autorității.

Ordinul ANPC poate fi consultat aici.

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: