DETALII SI PROCEDURI DE ACORDARE A MICROGRANTURILOR CONFORM OUG 130/2020 PRIVIND GRANTURILE PENTRU CAPITAL DE LUCRU

In Monitorul Oficial nr. 902 si 902 bis din 5 octombrie 2020 s-a publicat Ordinul MEEMA 2989 / 2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a masurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin OUG 130/2020 „privind unele masuri de acordare de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020 in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene „.
Aparitia acestei proceduri intregeste cadrul normativ reprezentat de OUG 130/2020 si Schema de ajutor de stat aprobata prin Ordinul MFE / MEEMA 1060 / 2857 / 2020 publicat in Monitorul Oficial nr. 835 / 11.09.2020.
Beneficiarii microgranturilor de pana la 2000 EUR pot fi PFA, ONG, CMI si IMM fara salariati. Granturile se vor acorda pe baza de contact de acordare a ajutorului de stat. Masura va fi valabila pana la 31.12.2020 si platile se vor putea face pana in 31.12.2023. Bugetul total al masurii este de 100.000.000 EUR. Se estimeaza 50.000 beneficiari. Potentialii beneficiari isi vor crea un cont pe site-ul https://granturi.imm.gov.ro
Procedura include formularistica aferenta si modelul de contract si acopera peste 40 de pagini, fiind destul de complexa.
AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: