LEGEA 275/2022 – ELIMINAREA FACILITATILOR PENTRU MICROINTREPRINDERI IN MATERIE DE FORMALITATI DE DREPTUL MUNCII

În Monitorul Oficial nr. 961 din data de 3 octombrie 2022 s-a publicat Legea nr. 275/2022 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.
Prin respingerea de către Parlament a OUG nr. 37/2021 se produc aceleași efecte ca și în cazul unei abrogări. În cazul de față ies din vigoare modificările introduse de OUG nr. 37/2021 și intră din nou în vigoare prevederile anterioare modficărilor.
În consecință, ca urmare a respingerii OUG nr. 37/2021:
– fișa postului redevine un element obligatoriu al contractului individual de muncă pentru salariații microîntreprinderilor, astfel că specificarea atribuțiilor postului nu se va mai face verbal, așa cum permiteau prevederile introduse de ordonanța de urgență respinsă;
– tot referitor la salariații microîntreprinderior, angajatorul nu va fi obligat să țină evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, ci în mod clasic, decis unilateral, conform regulilor generale pentru angajatori. Această exceptie, ce prevede ținerea evidenței într-un mod negociat cu salariații, se menține pentru salariații mobili și salariații care desfășoară muncă la domiciliu, așa cum era reglementat și anterior completărilor aduse prin acum respinsa OUG nr. 37/2021;
– Regulamentul intern redevine obligatoriu pentru microîntreprinderi. Prevederile OUG nr. 37/2021 exceptau microîntreprinderile de la întocmirea acestuia.
AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: