Interdicția obligării la munca de noapte a părintelui singur

În Monitorul Oficial nr. 85 din 31.05.2024 s-a publicat Legea 161/2024 pentru modificarea Codului Muncii.

Noile prevederi arată că părintele singur nu poate fi obligat la muncă de noapte.

Până acum interdicția obligării la muncă de noapte viza doar femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează.

Definitia notiunii de persoana singura din familia monoparentala, conform Legii nr. 196/2016:
persoana singură din familia monoparentală – persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
1.este necăsătorită;
2.este văduvă;
3.este divorţată;
4.al cărei soţ/soţie este declarat/declarată decedat/decedată prin hotărâre judecătorească;
5.al cărei soţ/soţie se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 178 lit. c) sau d) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;
6.al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
7.nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 1-5;
8.a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 1-5;

Legea 161/2024 poate fi consultată aici.

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: