LEGEA 107/2022 PENTRU MODIFICAREA PENTRU MODIFICAREA OG 2/2001 PRIVIND REGIMUL JURDIC AL CONTRAVENȚIILOR

În M.Of. nr. 391 din data de 21 aprilie 2022 a fost publicată Legea 107/2022 pentru modificarea Ordonanței Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
Singura modificare adusă de Legea 107/2022 este instanța la care contravenientul poate ataca procesul verbal de constatare a contravenției.
Până acum plângerea contravențională se depunea doar la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.
După noile modificări contravenientul poate alege să depună plângerea contravențională la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul, respectiv sediul.
Însă, pentru că nu a fost modificată prevederea din OUG 195/2002 privind instanța competentă pentru judecarea plângerile contravenționale emise în temeiul legislației rutiere, acestea vor trebui în continuare depuse tot numai la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.
A fost o eroare a Parlamentului, pentru că în expunerea de motive se justifica utilitatea demersului tocmai în primuil rând cu cazul contestării proceselor-verbale de contravenție la normele privind circulația pe drumurile publice, unde frecvent judecătoria competentă este la mare distanță de domiciliul contravenientului, dar cu toate acestea, proiectul de lege viza doar modificarea art.32 din OG 2/2001 nu și art. 181 din OUG 195/2002.
Consiliul Legislativ a semnalat această scăpare, la fel și Senatul și unele comisii parlamentare, dar în final Parlamentul a ignorat atenționările și a adoptat legea în acestă formă care îi reduce foarte mult efectele practice. Un proiect de lege care rezolva problema și la contravențiile rutiere era în procedură parlamentară din 2019, inițiat de Guvern, dar a fost și este blocat la comisii.
AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: