MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE FURNIZARE A GAZULUI NATURAL CĂTRE CLIENȚII FINALI

Ordinul ANRE 14/2023 introduce o serie de noi facilități și drepturi pentru clienții finali ai societăților de furnizare a gazelor naturale, precum și o serie de noi obligații pentru furnizori, unele dintre cele mai semnificative fiind rezumate în continuare.

Astfel, clienții vulnerabili din cauza veniturilor reduse beneficiază de acum de o nouă facilitate, respectiv eșalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părți. Același tip de facilitate se va asigura de acum gratuit și persoanelor vulnerabile din motive de sănătate/vârstă.

Furnizorii de gaze naturale sunt obligați, de acum, ca paginile de internet ale acestora să conțină legătură către platforma online destinată schimbării de către clientul final a furnizorului de gaze naturale și încheierii contractelor de furnizare a gazelor naturale (POSF)

 

Furnizorii de gaze naturale sunt obligați de acum să încheie cu clientul final contractul de furnizare a gazelor naturale în maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la furnizor a tuturor datelor/informațiilor/documentelor corecte și complete necesare încheierii contractului.  Prin derogare de la  această prevedere, în cazul încheierii contractului de furnizare de către clientul final prin intermediul POSF, termenul de încheiere a contractului de către furnizor este cel prevăzut în regulamentul POSF.

Se reglementează într-o formă nouă spectrul de informații care trebuie să existe în contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat de furnizor cu clientul final, înlocuind lista anterioara de informații minimale prevăzute în Ordinul ANRE 106/2014.

Se interzic în contractele de furnizare a gazelor naturale clauzele care împiedică schimbarea furnizorului de gaze naturale.

De asemenea, se modifică și lista cu elemente care trebuie să existe obligatoriu în cuprinsul facturilor emise de furnizorii de gaze naturale.

Conform noilor prevederi, în cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta are obligația să eșaloneze la plată sumele datorate de clientul final, pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura. 

Furnizorii de gaze naturale au obligația de implementare în sistemul informatic a prevederilor privind factura la gaze naturale astfel încât să fie aplicate în mod unitar începând cu facturile aferente consumului de gaze naturale din luna aprilie 2023.

Titlul oficial al noului Ordin ANRE 14/2023 este ”Ordin privind modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și de abrogare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienților finali de energie electrică și gaze naturale”.

Ordinul ANRE 14/2023 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 225 din data de 20 martie 2023, intră în vigoare în 1 aprilie 2023, modifică și completează Ordinul ANRE 29/2016 și abrogă Ordinul ANRE 96/2015.

 

 

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: