Modificarea și completarea clasificărilor ocupațiilor din România

 

 

În M. Of. nr. 135 din data de 16 februarie 2023 s-a publicat Ordinul MMSS/INS nr. 42/8/2023  privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România — nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011

 LISTA ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și completează Clasificarea ocupațiilor din România — nivel de ocupație (șase caractere):

 1. broker de servicii pentru afaceri 331109
 2. consilier de cuplu 263514
 3. evaluator accesibilitate 242121
 4. inginer de securitate sisteme înglobate 252912
 5. inginer în domeniul securității TIC 252911
 6. instructor dresaj câini ghizi 516403
 7. lucrător hotelier 515110
 8. manager clienți strategici 122110
 9. numerolog 516102
 10. tehnician imprimare 3D 311809
 11. tehnician inspecții și reparații pale de turbine eoliene 311312
 12. tehnician instalare turbine eoliene 311313
 13. tehnician mentenanță turbine eoliene 311311

Se mută ocupația „inspector aeronautic” din grupa de 2152 Ingineri electroniști în grupa de bază 2422 Specialiști în domeniul politicilor administrative la codul 242237.

Se redenumește ocupația „specialist sisteme de calificare” ca „analist ocupațional” și păstrează același cod 242313 în grupa de bază 2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal.

Se redenumește ocupația „expert evaluator de întreprinderi” ca „evaluator autorizat” și păstrează același cod 241251 în grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor.

Se elimină ocupația „expert evaluator de proprietăți imobiliare” cod 241252 din grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor

Se elimină ocupația „expert evaluator de bunuri mobile” cod 241253 din grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor.

Se elimină ocupația „expert evaluator de active financiare” cod 241254 din grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor.

Se elimină ocupația „jurisconsult” cod 261102 din grupa de bază 2611 Avocați.

* * *

Amintim că COR este doar o clasificare statistică, ce nu instituie obligații, interdicții sau drepturi. Astfel, de exemplu, contrar unor zvonuri și opinii nefondate ale unor autorități, este permisă angajarea unei persoane pe un anumit post pentru care COR prevede, în descrierea acelei grupe de ocupații, studii superioare, sau pregătire în acel domeniu, chiar dacă persoana nu are studii superioare sau nu în acel domeniu, cu excepția profesiilor reglementate, unde prin lege specială se impune obligativitatea unui anumit nivel de studii sau a unor anumite cerftificări. De asemenea, se tolerează utilizarea altor denumiri decât cele din COR pentru anumite posturi, dar în contractul de muncă și fișa postului trebuie menționat codul COR al ocupației cu descrierea căreia postul în cauză , în lumina atribuțiilor efective, se aseamănă cel mai mult.

COR este o clasificare care suferă periodic modificări și ar mai fi nevoie de foarte multe modificări și completări pentru a fi pusă în concordanță cu realitățile actuale, fiind sute de ocupații care există în realitate și nu se regăsesc în COR și multe altele care deși există încă în COR, nu mai există în realitate. În plus, multe denumiri sau amplasări ale unor ocupații în cadrul COR sunt confuzante, de exemplu denumirea unei întregi grupe de bază ( 2611) ca fiind ”avocați” în condițiile în care legea specială ( Legea 51/1995) interzice utilizarea termenului avocat cu referire la alte persoane decât cele care exercită profesia de avocat în sensul legii menționate. Sau cazul unor grupe de bază unde descrierea grupei prevede un spectru larg de locuri de muncă dar în concret în toată grupa de bază este deocamdata o singură ocupație, dedicată unei nișe înguste, pentru că pur și simplu de atâția ani autoritățile nu au completat COR-ul ci așteaptă ca angajatorii privați interesați să le încmească și ofere gratuti documentațiile necesare.

Av. Anca Merian

Av. Radu Mititean

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: