Modificări ale OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (CCC) prin OUG 164/2022:

1.Dacă ambii părinți îndeplinesc condițiile de acordare a CCC, cel puțin 2 luni (nu doar o lună ca până acum) de concediu pentru creșterea copilului să se efectueze de părintele care nu a solicitat inițial acordarea acestui drept . Astfel, mama, sau părintele care a solicitat acordarea concediului inițial va putea beneficia de acesta pentru o perioada de 1 an și 10 luni, celelalte două luni fiind obligatoriu ale celuilalt părinte. Acesta din urma poate renunța la acest drept, caz în care pentru cele două luni nu se va mai primi indemnizația aferentă.

2. Se majorează, de la 6.250 lei/an (5 x 2,5 x 500 lei – cât e indicele social de referință în prezent), la 10.000 lei/an (8 x 2,5 x 500 lei) veniturile impozabile care pot fi obținute din desfășurarea unei activități de către persoana aflată în concediu de creștere al copilului.

3. Se reglementează mai multe reguli noi referitoare la concediul de creștere al copilului în cazul copiilor încadrați în grad de handicap.

4. Se reglementează expres faptul că pe toată perioada concediului de creștere a copilului se poate solicita recalcularea cuantumului indemnizației pe baza unor hotărâri judecătorești definitive, adeverințe sau alte acte doveditoare privind rectificarea veniturilor care au stat la baza acordării dreptului, eliberate de plătitorii de venituri sau de organele competente.

5. În cazul sarcinilor multiple, indemnizația aferentă concediului de creștere a copilului se va majora cu 50% din indemnizația cuvenită pentru fiecare copil născut dintr-o astfel de sarcină, începând cu al doilea copil. Până acum majorarea se limita la indemnizația minimă, reprezentând 2,5 din indicele social de referință, adică 1.250 lei în prezent. Aceeași majorare de 50% se aplică și în cazul în care se mai naște un copil în perioada în care părintele se află în CCC, pentru toată perioada de suprapunere.

6. Se introduce o prevedere nouă, conform căreia concediul și indemnizația pentru creșterea copilului sau, după caz, stimulentul de inserție se acordă persoanei îndreptățite, ori de câte ori aceasta solicită, dacă la momentul solicitării îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

7. Angajații care doresc să solicite concediul pentru creșterea copilului sunt obligați să anunțe angajatorul cu cel puțin 10 zile înainte de finalizarea concediului de maternitate. În cazul în care persoana îndreptățită nu precizează în cererea de acordare a concediului perioada preconizată, angajatorul aprobă cererea pentru perioada maximă a concediului pentru creșterea copilului.

Prevederile de mai sus se vor aplica însă doar de la data la care se vor actualiza normele metodologice de aplicare a OUG 111/2010 aprobate prin HG 52/2011 care ar trebui adoptate de Guvern cel târziu până în prima decada a lunii februarie 2023.

Av. Anca Merian

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: