MODIFICARI IMPORTANTE IN LEGISLATIA ONG

In Monitorul Oficial nr. 1166 / 02.12.2020 s-a publicat Legea nr. 276 din 27 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
Legea va intra in vigoare in 5 decembrie 2020.
Modificarile mai importante in ceea ce priveste asociatiile:
– nu se mai solicita atastarea avocatiala sau autentificarea notariala a actelor constitutive si ale celor modificatoare, ci sunt suficiente cele sub semnatura privata, exceptie facand cazul cand patrimoniul initial cuprinde imobile, cand in continuare va fi necesara forma autentica notariala;
– nu va mai exista „act constitutiv” ci doar statut, dar acesta va cuprinde si informatiile care pana acum se regaseau obligatoriu in actul constitutiv, cum ar fi componenta organelor de conducere si control;
– nu mai exista o valoare minima pentru patrimoniul initial al unei asociatii ( pana acum era 200 lei);
– patrimoniul initial al unei asociatii nu mai trebuie dovedit la Judecatorie, nu se mai cere niciun fel de act justificativ;
– nu mai trebuie depusa declaratia privind „beneficiarul real” daca asociatia e formata numai din persoane fizice si nu exista „beneficiari reali” in afara membrilor asociatiei;
– nu mai este obligatorie includerea in denumire a termenului „asociatie” nici a traducerii in limba romana atunci cand denumirea sau unii termeni sunt intr-o limba straina. Doar la cererea catre Ministerul Justitiei de acordare a dovezii disponibilitatii denumirii se anexeaza traducerea legalizata a denumirii propuse, cand aceasta este intr-o limba straina;
– cand sediul asociatiei se declara intr-un condominiu ( ex. apartament intr-un bloc de locuinte), nu mai este necesar avizul asociatiei de proprietari daca asociatia declara ca nu va desfasura activitate la sediul social ales;
– se clarifica ce documente trebuie sa depuna fondatorii care sunt persoana juridica;
– numarul minim de membri pentru o filiala a unei asocatii a fost redus de la 3 la 2 persoane;
– se consacra expres desfasurarea sedintelor Adunarii Generale si Consiliului Director prin mijloace de comunciare la distanta si posibilitatea semnarii documentelor cu semnatura eletronica calificata ( eronat mentionata in lege drept „semnatura electronica extinsa” );
– procentul de membri ai Consiliului Director care pot sa nu fie membri ai asociatiei a fost majorat de la 1/4 la 1/3;
Sunt modificari asemanatoare si cu privire la fundatii. O modificare importanta este reducerea de 10 ori a nivelului minim impus pentru patrimoniul initial.
OG 26/2000 va fi republicata, cu renumerotarea articolelor.
AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: