NOI MODIFICĂRI ALE CODULUI MUNCII

În Monitorul Oficial nr. 502 din data de 23 mai 2022 s-a publicat Legea nr. 144/2022 pentru modificarea și completarea art. 34 din Codul muncii. Aceasta introduce un nou element care trebuie să fie prezent în Registrul general de evidență a salariaților, care se completează și se transmite către ITM, respectiv nivelul și specialitatea studiilor absolvite de salariat.

De asemenea, se introduc prevederi noi care impun ca Registrul general de evidență a salariaților să fie accesibil online pentru salariați / foști salariați, referitor la datele care îi privesc. Dreptul de acces se limitează la vizualizarea, descărcarea și tipărirea acestor date, precum și la generarea online și descărcarea unui extras din registru. Vechimea în muncă și / sau în specialitate se poate dovedi de acum și cu extrasul astfel obținut, în condițiile ce vor fi stabilite prin HG – în 60 de zile de la data intrării în vigoare a Legii.

În Monitorul Oficial nr. 489 din data de 17 mai 2022 s-a publicat Legea nr. 135/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative care aduce o serie de facilități fiscale (reducere cotă CAS, scutire de impozit pe salarii) pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în domeniul agriculturii, vânătorii, industriei alimentare dar modifică și Codul Muncii.

Astfel, se prevede că salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu plata aferentă lunii iunie 2023 până la sfârșitul anului 2028 va fi de minimum 3.000 lei lunar pentru aceste domenii, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru ( normă întreagă – 8 ore / zi, care în concret înseamnă în în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.

Important de reținut este că aceste prevederi se aplică EXCLUSIV domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal (cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare și servicii anexe 011 — Cultivarea plantelor nepermanente; 012 — Cultivarea plantelor din culturi permanente; 013 — Cultivarea plantelor pentru înmulțire; 014 — Creșterea animalelor; 015 — Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor); 016 — Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare; 2. cod CAEN 10: Industria alimentară). Nerespectarea prevederilor referitoare la salariul minim de către societăți constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și atrage anularea acordării facilităților fiscale.

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: