OUG 48/2020 PRIVIND UNELE MĂSURI FINANCIAR-FISCAL

In Monitorul Oficial 319 / 16.04.2020 s-a publicat OUG 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale
Aduce numeroase modificari in legislatia fiscala si conexa.
Printre altele:
– se amana pe 31 iulie termenul de depus bilanturile/ situatiile financiare anuale pe 2019 ( care altminteri erau final de aprilie pentru ONG si sucursale de firme straine respectiv sucursale in strainatate a firmelor din romania, si final de mai pentru firme )
– pe durata starii de urgenta si inca 30 de zile dupa aceea, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare ( cele prin poprire sunt deja suspendate printr-o prevedere dintr-un OUG anterior !) cu exceptia celor derivand din sentinte penale
– pe durata starii de urgenta si inca 30 de zile dupa aceea, se suspenda / nu incep sa curga termenele de prescriptie in materie fiscala ( nici pentru organul fiscal, ref. deptul de a stabili creante si a le executa silit, nici pentru contribuabil ref. dreptul de a cere restituirea).
– suspenda pe perioada starii de urgenta obligatia de a plati impozit specific unor activitati conform Legii 170/2016 pentru firmele din HORECA care au intrerupt total sau partial activitatea din cauza starii de urgenta, trebuind sa prezinte in acest sens Certificatul de Situatie de Urgenta (CSU) si sa nu fie in insolventa
– prevede ca nu sunt impozabile (dpvd al impozitului pe venit si al contributiei de asigurari sociale – CAS si al celei de asigurari sociale de sanatate – CASS) avantajele in natura ( cazare, masa….) acordate persoanelor izolate la locul de munca pe perioada starii de urgenta sau asediu pentru ca sunt considerate esentiale
– prevede ca nu se acorda facilitati fiscale pentru platile de impozite pe venit si contributii sociale obligatorii aferente indemnizatiilor finantate din fonduri publice care se acorda celor trimisi in somaj tehnic sau care si-au redus / suspendat activitatea independenta sau ingrijesc copilul sub 12 ani, acordate conform art. XI si XV din OUG 30/2020 si Legii 19/2020
– In Codul Fiscal, in OG 14/ 2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si in OUG 1/ 1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență introduce prevederi privind modul de valorificare a unor produse accizabile ( bauturi alcoolice, combustibil) cofiscate, rechizitionate sau obtinute de stat prin executare silita.
– extinde paleta bunurilor rechizitionabile conform Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, adaugand combustibilul si utilajele si materialele pentru transportul si depozitarea lui, alcoolul si „orice alte bunuri” necesare autoritatilor publice in tipul starii de asediu sau urgenta conform art.28^2 din OUG 1/1999.
– modifica OUG 33/2020 art.2 ref. scutirea de plata TVA in vama pentru importuri de medicamente, echipamente, dispozitive necesare la combaterea COVID19 inclusiv alcoolul etilic complet denaturat necesare la fabricarea de dezinfectanti, inlocuind Anexa la OUG 33/2020 cu una noua.
– suspenda pe durata starii de urgenta obligatia de plata de taxe pe care operatorii de jocuri de noroc le datoreaza pentru autorizare
– suspenda loteria lunara a bonurilor fiscale pe perioada starii de urgenta si a inca 90 zile dupa incetarea ei
– pe durata starii de urgenta si inca 30 de zile dupa aceea, prin derogare de la Codul de Procedura Fiscala, TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale ( pe baza de analiza de risc), daca aceasta nu a fost deja inceputa sau nu a fost emisa decizia de rambursare TVA. De asemenea, se face totusi inspectie fiscala la contribuabilii care au cazier fiscal, sau sunt in lichidare voluntara sau insolventa fara plan de reorganizare aprobat, sau ANAF are informatii ca exista risc ridicat de rambursare necuvenita, precum si cazul in care contribuabilul, daca e din categoria celor mici, si e la primul lui decont de TVA cu suma negative si optiune de rambursare sau soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.
– pe durata starii de urgenta si inca 30 de zile dupa aceea, prin derogare de la Codul de Procedura Fiscala, nu se calculeaza si datoreaza dobanzi si penalitati pentru plata cu intarziere a ratelor esalonarilor la plata acordate pentru debite fiscale.
AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: