Prin OUG 53/2024 se reglementează suma care poate fi decontată angajaților bugetari ce lucrează la calculator

În M.Of. nr. 484  din data de 24 mai 2024 s-a publicat OUG nr. 53/2024 privind măsuri referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetară, precum și reglementarea unor aspecte organizatorice.

Ordonanța adoptată este o cuantificare a sumei maxime care poate fi decontată salariaților din sectorul bugetar pentru ochelarii de vedere sau pentru alte dispozitive de corecție.

Ordonanța este emisă pentru a clarifica aplicarea în practica angajatorilor și în justiție a statuărilor din Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din data de 22.12.2022, în cauza C-392/2021, care a avut ca obiect interpretarea art.9 alin (3) și (4) din Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor.

Astfel, oamenii prevalându-se de hotărârea CJUE puteau solicita sume mai mari pentru decontarea ochelarilor pentru că în hotărâre nu se stipula un plafon minim sau maxim al sumei ce poate fi decontată în astfel de situații.

De altfel, speța care a ajuns la CJUE a fost sesizată de către Curtea de Apel Cluj. În interpretarea dispozițiilor din Directiva 90/270/CEE CJUE a stabilit că, articolul 9 alineatul (3) din Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 87/391/CEE trebuie interpretat în sensul că „aparatele de corecție speciale”, prevăzute de această dispoziție, includ ochelarii de vedere care vizează în mod specific corectarea și prevenirea dificultăților vizuale care au legătură cu o activitate ce implică un echipament cu monitor. Pe de altă parte, aceste „aparate de corecție speciale” nu se limitează la aparate utilizate exclusiv în cadrul profesional.

Articolul 9 alineatele (3) și (4) din Directiva 90/270 trebuie interpretat în sensul că obligația de a furniza lucrătorilor în cauză un aparat de corecție special, prevăzută la această dispoziție, care îi revine angajatorului, poate fi îndeplinită fie prin furnizarea directă a aparatului respectiv de către acesta din urmă, fie prin rambursarea cheltuielilor necesare efectuate de lucrător, însă nu prin plata unui spor general la salariu lucrătorului

Ordonanța de Urgență nr. 53/2024 poate fi consultată aici.

AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: