OFERIREA UNUI LOC DE MUNCĂ LEGAL PENTRU UCRAINENI

LATER EDIT 8 marie 2022: În M.Of 231/08.03.2022 s-a publicat OUG 20/2022 care ELIMINĂ NECESITATEA VIZELOR de lungă ședere pentru angajare în muncă pentru cetățenii ucraineni care doresc să muncească în România!!!
******
Un bun ajutor pentru refugiații ucraineni care nu sunt doar in tranzit prin România este și oferirea unui loc de muncă legal
Conform Regulamentului UE 1806/2018 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, cetățenii ucraineni au drept de intrare și rămânere pe teritoriul României fără viză pe o perioadă de maximum 90 de zile în cadrul oricărui interval de 180 de zile consecutive.
Conform art. 3 alin.(1) din OG 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, „Străinii cu ședere legală pe teritoriul României pot fi încadrați în muncă în baza avizului de angajare obținut de angajatori în condițiile prezentei ordonanțe.” DAR la alin.(2) lit. o) se arată că, prin excepție, NU ESTE NECESARĂ OBȚINEREA AVIZULUI DE ANGAJARE pentru cetățenii Ucrainei dacă sunt încadrați în muncă pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an.
În interpretarea Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), ei pot fi angajați pe perioadă determinată de maximum 9 luni. Angajatorii au obligația de a informa IGI despre încheierea contractului de muncă în cel mult 10 zile de la data începerii activității acestora pe teritoriul României, anexând copia contractului individual de muncă (CIM) și a înscrisurilor care atestă cetățenia ucraineană. Orice modificare precum și încetarea CIM trebuie notificată la IGI tot în termen de 10 zile.
În perioada de 90 de zile în care au drept de ședere fără viză, cetățenii ucraineni au timp să își obțină fie statutul de refugiat (care le conferă drept de muncă nelimitat în timp) fie viza de ședere pentru muncă.
Din păcate procedura de obținere a vizei este încă greoaie pentru că presupune teoretic depunerea documentelor la o ambasadă a României din țara de domiciliu (Ucraina) – fapt practic imposibil în condițiile actuale – fie, în situații deosebite (ca cea de față) la o altă ambasadă sau consulat al României din străinătate ( ceea ce nu este deloc ușor pentru refugiații ajunși în România). În cazul în care în 90 de zile nu se obține nici protecția internațională nici viza, CIM încetează de drept.
Se preconizează modificarea în viitorul apropiat a legislației pentru a face mai puțin dificile aceste proceduri.
AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: