OUG 53/2020 MĂSURI DE PROTECȚIE SOCIALE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-CoV-2

In Monitorul Oficial 325 / 21.04.2020 s-a publicat OUG 53/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind masuri de protectie sociala determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2
OUG-ul figureaza ca adoptat in 15.04.2020 deci este publicat cu o impardonabila intarziere de o saptamana, nefiind insa primul derapaj de acest tip in ultima perioada.
Vizeaza tot masuri in contextul crizei generate de pandemia COVID19 cu privire la protectia sociala a unor categorii si inlaturarea unor omisiuni sau incoerente din normele anterior emise.
Modifica si completeaza substantial OUG 30/2020 si OUG 32/2020 si deroga de la prevederile Legii 76/2002 ref. somajul.
SINTEZA:
1. Aduce clarificari ref. facilitatile pentru profesionistii ne-salariati a caror venituri au fost semnificativ reduse din cauza masurilor adoptate pentru combaterea COVID19 ( titulari PFA, II. IF, persoane platite pe baza de drepturi de autor, liber-profesionsiti, persoane cu contract de activitate sportiva etc.) penrtru care s-a prevazut acordarea unei indemnizatii lunare conform art. XV din OUG 30/2020:
– stabileste ca pentru indemnizatiile acordate nu se datoreaza contributie asiguratorie de munca ( pana acum era prevazut doar ca se datoreaza impozit pe venit si contributii de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate)
– stabileste exact cum se calculeaza si achita impozitul si contributiile sociale aferente acestor indemnizatii de catre beneficiarii lor ( declarare prin „declaratia unica” si plata in termenul prevazut si pentru impozitul si contributiile sociale aferente celorlalte venituri din 2020)
– stabileste in ce imprejurari pot beneficia de aceste prevederi si avocatii ( carora pana acum in practica le fusese refuzat din start beneficiul acestor masuri din cauza unei neclaritati generatre de prevederile din OUG 29/2020 care ii obliga la asigurarea continuitatii activitatii)
– clarifica si cum se fac retinerile si virarile de impozit si contributii pentru persoanele care au conventii cu organizatia cooperatista conform Legii 1/2005 ( mai precis cooperatia, cum fac angajatorii pentru salariati)
– clarifica faptul ca facilitatile NU se aplica la SRL-uri si alte sociatati reglementate de Legea 31/1990 nici la grupurile de interes economic (GIE) reglementate de Legea 161/2003, deci ca nu sunt vizati administratorii si directorii care au contract de mandat incheiat cu firma ( care in lipsa acestei precizari ar fi beneficiat si ei de facilitati, in baza art. XV^1 din OUG 30./2020 asa cum fusese modificata prin OUG 32/2020).
– clarifica faptul ca pot beneficia de aceste indemnizatii prevazute de art. XV din OUG 30/2020 si cei care sunt si pensionari sau beneficiari de pensie pentru dizabilitati
2. Prevede ca pot beneficia de indemnizatia de somaj tehnic pentru COVID (75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020) si cei care sunt salariati dar erau beneficiari si de pensie sau indemnizatie pentru persoana cu dizabilitati
3. In continuare lasa neabordat subiectul persoanelor care munceau pentru firma a carei asociati sunt dar nu erau nici salariati nici administratori si erau faptic remunerati prin dividende, care erau in realitate si remunerare a muncii depuse nu doar redeventa a capitalului investit.
4. Modifica si completeaza si OUG 32/2020:
– clarifica modul cum solicita, obtin si platesc cooperatiile indemnizatiile pentru cei cu care au incheiate conventii de munca in baza Legii 1/2005 si care se incadreaza in criteriile de acordare a acestui sprijin de la bugetul de stat consolidat ( se face similar procedurii pentru salariati, prin intermediul angajatorului)
– clarifica faptul ca suspendarea, pe durata starii de urgenta, a executarii silite a creantelor, se refera si la cele „financiare” ( nu doar bugetare, fiscale si comerciale) platite de casele de pensii, si ca sunt vizate nu doar casele teritoriale de pensii ci si cele sectoriale.
5. Se prevede ca, derogand de la normele Legii 76/2002, perioada de acordare a indemnizației de șomaj se prelungește până la încetarea stării de urgență decretate, daca ea ar fi expirat in mod normal mai repede.
6. Se mai prevede ca toate indemnizatiile platite din bugetele publice pentru cei trimisi in somaj tehnic din cauze de COVID19 conform art. XI din OUG 30/2020 precum si cele acordate conform art. XV din OUG 30/2020 profesionistilor nesalariati afectati de COVID19 nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă, atat timp cat dureaza starea de urgenta si inca 60 de zile dupa incetarea ei.
7. Se mai stabileste ca pentru indemnizatiile aferente lunii martie, profesionistilor nesalariati afectati de COVID19 indreptatiti la indemnizatie conform art. XV din OUG 30/2020 pot depune la AJPIS cererea pana in 28 aprilie 2020 ( 5 zile lucratoare de la intarea in vigoare a OUG 53/2020), iar pentru cei cu conventii individuale de munca incheiate cu cooperatia cf. Legii 1/2005 si pentru avocatii care sunt indereptatiti la indemnizatie, termenul de depunere la cererilor pentru acordarea indemnizatiei aferente lunii martie este de 6 mai 2020 ( 10 zile lucratoare de la intarea in vigoare a OUG 53/2020), Pentru lunile viitoare termenul va fi data de 10 a lunii pentru indemnizatia aferenta lunii precedente.
AI PUTEA FI INTERESAT ȘI DE: